Algemene Ledenvergadering 20 april 2022

Noteer woensdag 20 april in uw agenda. Dan vindt de eerste ledenvergadering van dit jaar plaats.

Gelukkig zijn de coronamaatregelen inmiddels afgeschaft en kunnen we weer fysiek  bijeenkomen.
Wel hebben we een zaal gereserveerd waar we toch nog op 1,5 meter van elkaar plaats kunnen nemen mocht dat nodig of gewenst zijn.
Alle leden van de coöperatie zullen hiervoor tijdig een uitnodiging ontvangen met o.a. de agenda, de notulen van de vorige ledenvergadering en de jaarrekening over 2021.

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in ‘Het Trefpunt’ van Zevenhoven. De vergadering begint om 20.00 uur.
Het adres is S. van Drielstraat 4, 2435 XP Zevenhoven.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Update lopende postcoderoosprojecten juni 2022

Update lopende postcoderoosprojecten juni 2022

We kijken terug op een succesvolle opening van onze laatste twee projecten: Nijverheidsweg 5 (Comforta) en Transportweg 46 (Trenomat).

Overstappen van energieleverancier

Overstappen van energieleverancier

Als u overstapt van energieleverancier is het dringende verzoek dat ook door te geven aan onze penningmeester via penningmeester@gcnieuwkoop.nl.

Nieuwsbrief de Watergeuzen

Nieuwsbrief de Watergeuzen

Tot en met 30 juni 2021 loopt de derde en laatste inschrijvingsronde voor de twee windmolens bij Zoeterwoude: de Watergeuzen.