Algemene Ledenvergadering 20 april 2022

Noteer woensdag 20 april in uw agenda. Dan vindt de eerste ledenvergadering van dit jaar plaats.

Gelukkig zijn de coronamaatregelen inmiddels afgeschaft en kunnen we weer fysiek  bijeenkomen.
Wel hebben we een zaal gereserveerd waar we toch nog op 1,5 meter van elkaar plaats kunnen nemen mocht dat nodig of gewenst zijn.
Alle leden van de coöperatie zullen hiervoor tijdig een uitnodiging ontvangen met o.a. de agenda, de notulen van de vorige ledenvergadering en de jaarrekening over 2021.

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in ‘Het Trefpunt’ van Zevenhoven. De vergadering begint om 20.00 uur.
Het adres is S. van Drielstraat 4, 2435 XP Zevenhoven.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Update lopende postcoderoosprojecten oktober 2022

Update lopende postcoderoosprojecten oktober 2022

In de laatste Nieuwsbrief van juli 2022 hebben we al melding gemaakt van een toenemend aantal gesprekken met ondernemers.

Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 november

Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 november

Op woensdag 16 november wordt de najaars-ledenvergadering gehouden. We hebben er ditmaal voor gekozen weer een locatie in Nieuwkoop zelf te reserveren.

Onderzoek naar slimme energiesystemen

Onderzoek naar slimme energiesystemen

Ons elektriciteitsnet is ontworpen voor centrale opwek en decentrale afname van energie. Het moet voor miljarden omgebouwd worden om decentrale opwek en toenemend elektriciteitsgebruik mogelijk te maken.