Meest gestelde vragen m.b.t. nieuwe postcoderoosregeling (SCE = Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking)

Vraag:

Welke postcodes kunnen meedoen aan de nieuwe postcoderoosregeling?

Antwoord:

Inwoners/ondernemers van de volgende postcodes kunnen zich aanmelden voor onze volgende postcoderoosprojecten: 1426, 2421, 2431, 2432, 2435, 2441, 2445, 2461, 3641, 3648 en 3652.

Vraag:

Met mijn postcode kan ik niet meedoen aan deze postcoderoos. Hoe kan ik ook meedoen aan een postcoderoosregeling?

Antwoord:

De Gebiedscoöperatie zal regelmatig nieuwe postcoderoosprojecten starten. Bij de inrichting van die postcoderoosprojecten zal steeds bekeken worden welke postcodes dan kunnen deelnemen zodat uiteindelijk ieder huishouden binnen de gemeente Nieuwkoop in de gelegenheid wordt gesteld deel te nemen.

Vraag:

Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure?

Antwoord:

Via het aanmeldingsformulier op de website. Dit kunt u vrijblijvend invullen als u wilt deelnemen aan een postcoderoosproject. Bij de start van een nieuw project wordt iedereen uitgenodigd zich in te schrijven, met voorrang voor de eerdere aanmelders.

Vraag:

Wat is het minimum en maximum aantal obligaties/zonnepanelen waarmee iemand aan een project kan deelnemen?

Antwoord:

De minimale aanmelding is voor 1 obligatie/zonnepaneel en het maximum is 15 obligaties/zonnepanelen. 

Vraag:

Wat kosten de obligaties/zonnepanelen?

Antwoord:

De prijs per obligatie/zonnepaneel is € 350,.-.  Het maximaal in te leggen bedrag per deelnemer/huishouden per project is € 5.250 (15 panelen x € 350,-). 

Vraag:

Hoe wordt de totale investering door de coöperatie gefinancierd?

Antwoord:

Naast de inleg van de deelnemers (ca. 90% van de investering) stelt de coöperatie eigen middelen beschikbaar om het restant van de investering (ca. 10%) af te dekken.

Vraag:

Wat gebeurt er als ik naar een adres buiten het postcoderoosgebied verhuis?

Antwoord:

In tegenstelling tot de oude regeling (van vóór 1 april 2021) is alleen bij de start van het project vereist dat de deelnemer woonachtig moet zijn binnen het aangewezen postcodegebied. Daarna kan de deelnemer bij verhuizing zijn deelname gewoon voortzetten.

Vraag:

Wat gebeurt er na 15 jaar?

Antwoord:

Na 15 jaar stopt de subsidiebetaling door de rijksoverheid. Wel leveren de zonnepanelen nog steeds energie (85 – 90%) en daarmee opbrengsten voor de coöperatie. Deze worden, na aftrek van kosten en reserveringen, als winstdeling uitgekeerd aan de deelnemers. Na 20 of 25 jaar wordt de overeenkomst beëindigd, afhankelijk van de resterende productiecapaciteit van de zonnepanelen en in samenspraak met de dakeigenaar.

Vraag:

Zijn er fiscale gevolgen als ik in zonnepanelen investeer?

Antwoord:

De BTW-verrekening van de investering gebeurt door de Gebiedscoöperatie. Uw financiële deelname aan de postcoderoos ziet de belastingdienst als kapitaalinleg, en is als zodanig vrijgesteld van BTW. Wel geldt voor de deelnemer dat bij overschrijding van de voor hem geldende vrijstellingsgrens, vermogensrendementsheffing (box 3) van toepassing is op zijn inleg. Daarbij mag hij rekening houden met de jaarlijkse waardevermindering van de zonnepanelen volgens de tabel bij de term sheet die voor elk afzonderlijk postcoderoosproject opgesteld wordt..

Vraag:

Wie is eigenaar van de zonnepanelen en verzorgt het onderhoud ervan?

Antwoord:

De Gebiedscoöperatie is eigenaar van de zonnepanelen, verzekert de zonnepanelen en zorgt voor het onderhoud ervan.

Vraag: 

Wat gebeurt er met de zonnepanelen als de eigenaar van het pand waar de panelen op liggen zijn bedrijf beëindigt of verkoopt?

Antwoord

Door het Recht van Opstal is de coöperatie eigenaar van de zonnepanelen. Bij een bedrijfsovername blijft de coöperatie eigenaar. Indien de nieuwe eigenaar het Recht van Opstal wil beëindigen, is er een vergoedingsregeling in het Recht van Opstal voorzien. De deelnemers in de betreffende postcoderoos worden hiermee schadeloos gesteld. Bij faillissement ontstaat er alleen een probleem als de stroom afgesloten zou worden; uit het oogpunt van continuïteit van de bedrijfsvoering en ter beperking van gevolgschade zal de curator daar echter niet snel toe overgaan.

Vraag:

Hoe kan ik zonder eigen vermogen en/of met een minimum inkomen aan de regeling meedoen?

Antwoord:

De Gebiedscoöperatie onderzoekt op dit moment hoe een postcoderoosproject zodanig ingericht kan worden dat het voor huishoudens met een ontoereikend inkomen en/of vermogen mogelijk is om in zonnepanelen te investeren. Zodra daar meer over bekend is, zult u daar meer over horen.

Vraag:

Ik heb al zonnepanelen op het dak van mijn eigen huis. Kan ik dan ook deelnemen aan de (nieuwe) postcoderoosregeling?

Antwoord:

Ook als u zelf al zonnepanelen hebt geïnstalleerd, kunt u meedoen met de nieuwe regeling. Uw deelname is namelijk niet meer gekoppeld aan uw eigen jaarverbruik.

Vraag:

Ik maak al gebruik van de 'oude' postcoderoosregeling, mag ik dan toch meedoen met de nieuwe regeling?

Antwoord:

Ook als deelnemer aan de 'oude' regeling mag je meedoen met de nieuwe regeling. Je mag aan zoveel projecten meedoen als je zelf wil. Je eigen jaarverbruik is niet meer van toepassing. Alleen geldt voor de coöperatie de beperking dat er tenminste zoveel deelnemers aan een project meedoen dat het gemiddeld aantal kWp per deelnemer maximaal 5 is (ca. 12 panelen gemiddeld per deelnemer).

Vraag:

Ben ik verplicht over te stappen naar de energiepartner van de Gebiedscoöperatie? Voor de huidige postcoderoosprojecten is dit Greenchoice.

Antwoord:

Er is geen verplichting tot overstappen naar Greenchoice. Wel biedt Greenchoice iets voordeliger tarieven voor deelnemers aan de postcoderoosregeling. Daarnaast ontvangt de coöperatie een jaarlijkse vergoeding voor elk lid dat gas en elektra van Greenchoice afneemt. De helft van die vergoeding keert de coöperatie weer uit aan de betrokken participanten.

Vraag:

Ik wil inderdaad overstappen naar Greenchoice. Hoe regel ik mijn overstap?

Antwoord

Greenchoice biedt bij aanmelding op haar website ondersteuning aan bij het overstappen. Ga hiervoor naar: www.greenchoice.nl/gcnieuwkoop 

Vraag:

Wat gebeurt er met de vergoeding van Greenchoice aan de Gebiedscoöperatie voor elke lid dat naar Greenchoice overstapt?

Antwoord:

De jaarlijkse vergoeding van Greenchoice voor de Gebiedscoöperatie wordt betrokken bij de vaststelling van de jaarlijkse winstdeling door de ALV, die door de coöperatie aan de deelnemers wordt uitbetaald.

Vraag:

Wat is het gevolg als ik niet overstap naar Greenchoice, maar bij mijn huidige energieleverancier blijf?

Antwoord:

U kunt bij uw huidige energieleverancier blijven, maar het mislopen van de jaarlijkse overstapvergoeding van Greenchoice zal leiden tot een minder hoog uit te keren winstdeling.

Vraag:

Is het verstandig om aan een postcoderoosproject deel te nemen?

Antwoord:

Om een aantal redenen is het zeker verstandig om deel te nemen:

  • Door deel te nemen aan een postcoderoosproject levert u een bijdrage aan een duurzaam milieu;
  • De coöperatie krijgt 15 jaar lang een vast basisbedrag aan subsidie;
  • U profiteert tenminste 15 jaar van een zeer rendabele investering (voor de nieuwe projecten 5% rente per jaar; effectief: 8%);
  • Met meer zon-op-dak is er minder zon-op-land nodig

Vraag:

Hoe is de jaarlijkse financiële afrekening geregeld?

Antwoord:

Elk jaar wordt op advies van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering (ALV) de winstdeling over het afgelopen jaar vastgesteld en door de coöperatie aan u uitbetaald (april/mei).

Vraag:

Mag ik zakelijk als ondernemer deelnemen?

Antwoord:

Ja, dat mag maar er moet wel sprake zijn van een kleinverbruikersaansluiting (kleiner dan of gelijk aan 3 x 80A).