Duurzame energie opwekken doen we samen: doet u mee?

Veel inwoners van de gemeente Nieuwkoop wekken zelf al energie op met zonnepanelen. Maar ook zonder een geschikt eigen dak kunt u meewerken aan de energietransitie via een postcoderoos.

Wat is een Postcoderoos?

In 2014 heeft de overheid de fiscale regeling ‘verlaagd tarief energiebelasting’ geïntroduceerd. Deze geeft recht op een teruggave van de energiebelasting als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak in de buurt. Voorwaarde is dat de deelnemers in hetzelfde gebied wonen, dat wil zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied, kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen. Per 1 april 2021 is deze regeling vervallen, en is de teruggave van de energiebelasting vervangen door een jaarlijkse subsidie (SCE-subsidie = Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) die aan de coöperatie uitgekeerd wordt.

Hoe werkt een Postcoderoos?

De eigenaar stelt het dak van zijn (bedrijfs)pand beschikbaar om zonnepanelen op te plaatsen. Iedereen die in een postcode woont rondom de postcode van het pand waar de zonnepanelen op komen (ook wel ‘de productielocatie’ genoemd) kan investeren in één of meer van deze zonnepanelen. U verdient deze investering terug vanuit de door de coöperatie uit te keren rente en aflossing  op basis van de SCE-subsidie en de opbrengst van de aan een energiemaatschappij verkochte stroom . Hier kunt u meer informatie vinden hoe een postcoderoos precies werkt.

Voor wie is een Postcoderoos bestemd?

Met de nieuwe Postcoderoosregeling kan iedereen meedoen, ongeacht het eigen verbruik of reeds aanwezige zonnepanelen op eigen dak. Ook staat het eenieder vrij om aan meer projecten tegelijk mee te doen. Door te participeren stimuleert u het gebruik van grote daken voor zonne-energie (Zon-op-dak) wat de noodzaak tot aanleg van zonneweides (Zon-op-land) zal verminderen. Met uw deelname wordt u collectief eigenaar van de zonnestroominstallatie. Daarbij biedt de regeling, mede door de voor 15 jaar gegarandeerde subsidiëring door de overheid,  een aantrekkelijk rendement op het bedrag dat u investeert. Als enige voorwaarden gelden dat u woonachtig dan wel gevestigd moet zijn in het betreffende postcodegebied, en dat u beschikt over een Kleinverbruikinstallatie (max. 3x80 ampère).

Rekenvoorbeeld

Stel: één paneel van 410 Wp kost de coöperatie € 375,-, en uw bijdrage is € 350,.- (€ 25,.- wordt uit eigen vermogen van de coöperatie gefinancierd). De opbrengst gedurende 15 jaar  is € 40,83 per jaar aan SCE-subsidie en opbrengst van verkochte stroom (na aftrek beheerkosten coöperatie). Binnen 9 jaar hebt u uw investering terugverdiend met een rendement van 5% (effectief: 8%) over de volledige looptijd van 15 jaar van de postcoderoos. Dit is veel gunstiger dan wat uw spaarrekening nu oplevert. (NB: dit is een rekenvoorbeeld. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend).

Overtuigd? Meld u nu aan!

Wilt u graag samen met anderen zorgen voor meer duurzame energie in en rond Nieuwkoop? Klik op de knop hieronder en meldt u alvast aan voor onze volgende twee postcoderoosprojecten die, naar verwachting, medio 2023 gerealiseerd zullen worden. 

Inschrijfformulier