Lid worden

Wilt u zelf actie ondernemen voor een duurzame leefomgeving en Nieuwkoop helpen verduurzamen, bijvoorbeeld als energiecoach? Of deelnemen in één van de projecten van Rijnland Energie Coöperatie U.A.? Word dan lid van de Gebiedscoöperatie. Met uw lidmaatschap ondersteunt u de doelstellingen en het werk van de Gebiedscoöperatie en stelt u de coöperatie in staat duurzame projecten in de gemeente Nieuwkoop of in de regio Holland Rijnland in gang te zetten of te versnellen.

Meepraten

Maar dat niet alleen. Als lid kunt u richting geven aan het beleid van de coöperatie. U kunt uw stem laten horen op de algemene ledenvergadering die minimaal twee keer per jaar gehouden wordt. U kunt meepraten over welke projecten moeten worden opgezet of verder worden ontwikkeld. Denk aan postcoderozen (zonnepanelen op bedrijfsgebouwen waar particulieren/ondernemers in kunnen investeren en van meeprofiteren), hoe woonwijken aardgasloos gemaakt kunnen worden, verduurzaming van de land- en tuinbouw of projecten op het gebied van duurzaam vervoer. Het bestuur hoort graag welke ideeën er leven met een duurzaam Nieuwkoop als doel.

Meedoen

En, als u dat wilt, kunt u een actieve bijdrage leveren door deel te nemen aan een van de werkgroepen. Want dat is de essentie van de coöperatie: deze is van, voor én door alle inwoners van de gemeente Nieuwkoop. Samen staan we sterk voor een duurzaam Nieuwkoop.

Doelstellingen en statuten

Met uw aanmelding als lid verbindt u zich aan de doelstellingen en de integriteitscode van onze Gebiedscoöperatie. De rechten en verplichtingen van de leden staan beschreven in de statuten. Die zijn te vinden onder de navigatieknop ‘Over ons’. Op basis van uw aanmelding wordt een ledenovereenkomst opgesteld waarin uw lidmaatschap wordt bevestigd.

Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt voor particulieren € 6,- (incl. btw) en voor ondernemingen € 60,- (excl. btw).

Inschrijven

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op.

Persoonsgegevens

Adres

Aanmelding