Wat doet de Gebiedscoöperatie?

De Gebiedscoöperatie Nieuwkoop wil een brug slaan tussen alle partijen die een duurzaam Nieuwkoop voor ogen hebben. We zijn al begonnen met enkele projecten die inwoners en bedrijven meteen verbinden: lokaal opgewekte duurzame energie (postcoderoosprojecten). Maar we denken breder. Want er speelt veel meer, zoals verduurzaming van bouwen en wonen, van de productie in landbouw, tuinbouw en industrie en van mobiliteit en bereikbaarheid, waterveiligheid en -kwaliteit, bodem- en luchtkwaliteit, werkgelegenheid, gezondheid, circulaire economie, kwaliteit van natuur en landschap, toerisme en recreatie.

Verbinden en versnellen

Door de vele op zichzelf staande duurzame initiatieven op slimme wijze te combineren, kunnen we samenhang en meerwaarde creëren. Dat versnelt het proces en versterkt het effect. Daar willen we alle partijen dan ook zoveel mogelijk bij betrekken en bij helpen. Dat betekent voor bewoners bijvoorbeeld dat ze kunnen deelnemen in gezamenlijke opwekking van duurzame energie (postcoderozen). Ondernemers stellen daar de daken van hun bedrijfspanden voor ter beschikking. Diezelfde ondernemers kunnen we adviseren over duurzame (circulaire) bedrijfsvoering en hen ontzorgen bij de invoering daarvan.

Samen

Samen met de overheid geven we uitvoering aan de rol van facilitator. En met álle partijen willen we werken aan de totstandkoming van een integrale gebiedsvisie met een aansprekend duurzaam toekomstperspectief. Dit is sowieso nodig als straks de nieuwe omgevingswet in werking treedt. Zo betrekken we burgers, bedrijven, instellingen en overheid bij een mooie samenwerking, waardoor duurzame initiatieven sneller en beter van de grond kunnen komen.

Van, voor én door alle inwoners van Nieuwkoop

De Gebiedscoöperatie is van en voor de inwoners van Nieuwkoop. Daarbij staat één ding vast: hoe meer inwoners en partijen actief meedenken en meedoen, des te slagvaardiger we kunnen zijn en des te sneller een duurzame toekomst voor Nieuwkoop werkelijkheid wordt!