De Gebiedscoöperatie Nieuwkoop: aangenaam!

Er is maar één toekomst en dat is een duurzame toekomst. Steeds meer mensen, bedrijven, organisaties en instellingen beseffen dit. Om die duurzame toekomst vorm te geven staan we voor grote uitdagingen. Op wereldschaal maar ook lokaal, in ons eigen Nieuwkoop. Om oplossingen te helpen bieden voor al die uitdagingen, hebben we op 19 juli 2018 de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop opgericht.

De gebiedscoöperatie verbindt en helpt iedereen die duurzaam denkt en handelt – of dit wil doen maar niet goed weet hoe. We zoeken voortdurend de samenwerking op met overheden, financiers, investeerders, gebiedspartijen, bedrijven én particuliere initiatiefnemers, gericht op duurzame en circulaire ontwikkeling in en van onze regio. En we willen iedereen in de Nieuwkoopse gemeenschap – publiek of privaat, bedrijf of burger, arm of rijk, jong of oud – erbij betrekken en erin laten delen. We willen iedereen helpen en ontzorgen, om mee te kunnen doen op weg naar een duurzame en fossielvrije samenleving, om de toegevoegde waarde daarvan zoveel mogelijk binnen het gebied te behouden en iedereen te kunnen laten profiteren van onze natuurlijke, sociale en economische rijkdom. Door de opbrengsten daarvan weer te herinvesteren in onze eigen regio – waar ze thuishoren – kan de omslag die we met elkaar willen en vooral ook moeten maken, aanzienlijk versnellen.

De gebiedscoöperatie realiseert zelf concrete duurzaamheidsprojecten, zoals postcoderoosprojecten, en helpt ook andere initiatiefnemers om projecten tot een succes te maken. Daarbij willen we een nieuwe manier van samenwerken ondersteunen, namelijk vernieuwing en verduurzaming die komt vanuit de samenleving zelf. We ondersteunen graag initiatieven van bewoners, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente, die zich verantwoordelijk voelen om de  Nieuwkoopse regio sociaal, economisch en ecologisch te verduurzamen en zo sterker te maken. Het enthousiasme en de goede ideeën komen daarbij van onderaf, vanuit de dagelijkse praktijk, en de helpende hand van bovenaf, vanuit de overheid. De coöperatie ziet haar rol daarin vooral als bruggenbouwer tussen overheid en particulier initiatief.

De ideeën zijn er, de kansen liggen er. Als we daar nu samen de schouders onder zetten, plukken we er straks ook samen de vruchten van!