Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 november

Op woensdag 16 november wordt de najaars-ledenvergadering gehouden. We hebben er ditmaal voor gekozen weer een locatie in Nieuwkoop zelf te reserveren.
U bent vanaf 19.30 uur welkom in de zaal van De Rank. We beginnen om 20.00 uur.
Het adres is Reghthuysplein 19, 2421 BE Nieuwkoop.
Naast de behandeling van de begroting en de andere gebruikelijke stukken zal er een vertegenwoordiger van Greenchoice aanwezig zijn en ingaan op de prijsontwikkelingen op de energiemarkt.

Alle leden van de coöperatie zijn van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen