Algemene Ledenvergadering woensdag 19 april

Op grond van de bepaling in de statuten worden er per jaar twee ledenvergaderingen gehouden. Voor dit jaar is de eerste gepland op woensdag 19 april.

De vergadering wordt gehouden in het Trefpunt in Zevenhoven, adres: S. van Drielstraat 4, 2435 XZ Zevenhoven.
De agenda en overige vergaderstukken zijn al eerder per mail aan alle leden toegezonden.

De vergadering begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Leden en ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Om in te kunnen  schatten hoeveel personen aanwezig zullen zijn is het verzoek vooraf aan onze secretaris op te geven of u - en met hoeveel personen - u de vergadering wilt bijwonen (e-mailadres: secretaris@gcnieuwkoop.nl). Wij hopen op een grote opkomst.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.