Een voorspoedig en goed 2023

Ook in 2023 zetten wij ons in om met inwoners en bedrijven in onze gemeente, met de VON, LTO's en andere maatschappelijke organisaties, met (kennis)instellingen, gemeente en provincie het duurzame gebruik van gebouwen en middelen in de gemeente verder te ontwikkelen en daarmee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie te leveren.

We zetten ons, zoals in vorige jaren, in om zo veel mogelijk daken geschikt te krijgen voor een zonneproject. Met gebruikmaking van onze contacten bij Rijnland Energie, Econobis en Energie Samen, willen wij ook de circulaire economie en de mogelijkheden van duurzame mobiliteit meer op de regionale kaart zetten. Wij hopen daarmee naar tevredenheid van onze leden en anderen ruimschoots aan de doelstellingen van de coöperatie te voldoen.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.