Een voorspoedig en goed 2023

Ook in 2023 zetten wij ons in om met inwoners en bedrijven in onze gemeente, met de VON, LTO's en andere maatschappelijke organisaties, met (kennis)instellingen, gemeente en provincie het duurzame gebruik van gebouwen en middelen in de gemeente verder te ontwikkelen en daarmee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie te leveren.

We zetten ons, zoals in vorige jaren, in om zo veel mogelijk daken geschikt te krijgen voor een zonneproject. Met gebruikmaking van onze contacten bij Rijnland Energie, Econobis en Energie Samen, willen wij ook de circulaire economie en de mogelijkheden van duurzame mobiliteit meer op de regionale kaart zetten. Wij hopen daarmee naar tevredenheid van onze leden en anderen ruimschoots aan de doelstellingen van de coöperatie te voldoen.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen