Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

. Inwoners die daar om vragen kunnen gratis een energieadvies krijgen. Van eenvoudige energiebesparingstips die de energierekening snel kunnen verlagen, tot haalbare en betaalbare woningverduurzamingsmaatregelen op maat voor woningeigenaren.

Aarzelende start:
In het 1e kwartaal van 2022 behaalden de eerste 4 coaches hun certificaat en werden de eerste adviesgesprekken aangevraagd.  Afgelopen  oktober waren er 100 adviesgesprekken aangevraagd en gevoerd en hadden inmiddels 14 coaches hun certificaat behaald. Verder heeft een aantal coaches verdiepingscursussen gevolgd, o.a. over warmtepompen en werken met warmtebeeldcamera’s, die ook werden aangeschaft.

Topdrukte
Met stijgende energieprijzen en -rekeningen, publicitaire aandacht in Nieuwkoop Nieuws en informatievoorziening aan verenigingen veranderde de aanvankelijk aarzelende start in topdrukte: in enkele weken tijd werden vele nieuwe aanvragen voor adviesgesprekken en warmtescans aangevraagd. Eind  2022 stond de teller op 250 aanvragen.
Binnenkort ronden nog 6 coaches hun cursus af. Ook hun inzet is nodig om de vele aanvragen binnen redelijke tijd te kunnen afronden.

Extra actie 2023-2024: ca 700 huishoudens
Het rijk heeft geld beschikbaar gesteld om huishoudens die hun energierekening moeilijk kunnen betalen te helpen met een energietoeslag (€1.300,- voor 2022 en ook voor 2023). Het gaat in onze gemeente om ca 700 huishoudens. Zij kunnen die toeslag bij de gemeente aanvragen indien zij de toeslag niet automatisch ontvangen . Daarnaast worden deze huishoudens geheel kosteloos geholpen om met (kleine)  maatregelen ook hun energieverbruik en daarmee hun energierekening te verlagen. Energiecoaches gaan eerst inventariseren welke maatregelen getroffen kunnen worden en zorgen er vervolgens ook voor dat de daarvoor benodigde materialen worden aangeschaft en (door een klusteam) aangebracht.

Na een geslaagd experiment met deze aanpak in Woerdense Verlaat, zal deze zo spoedig mogelijk verder worden toegepast om uiterlijk eind 2024 700 huishoudens te hebben geholpen.

Extra energiecoaches
Deze extra acties vragen ook de inzet van extra energiecoaches.
Dat geldt tevens voor de in de gemeentelijke Transitievisie Warmte aangekondigde voorbereidingen om wijken aardgasloos te kunnen maken. Ook dat begint met maatregelen tot energiebesparing, waarvoor de inzet van energiecoaches gewenst is.

Daarom is recent weer een wervingsactie gehouden. Dat heeft geleid tot 8 nieuwe vrijwilligers die het eerste kwartaal van 2023 hun opleiding zullen gaan volgen.
Daarmee wordt de adviescapaciteit voldoende uitgebreid om tijdig aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

Heeft u ook behoefte aan een adviesgesprek met een energiecoach?
Vraag dan een gesprek aan via:  www.gcnieuwkoop.nl/energiecoach/aanvragen-energiecoach

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.