Energiecoaches- achthonderd huisbezoeken - gebruik van warmtebeeldcamera’s

Voor de huishoudens die recht hebben op de eenmalige energietoeslag (circa 800 huishoudens) inventariseren de energiecoaches welke artikelen nodig zijn om het energieverbruik te verminderen en laten deze ook installeren. Dit alles is gratis voor deze categorie bewoners.
Vanwege privacy wetgeving is er veel voorbereidend werk en overleg geweest hoe de procedure er uit moet zien en hoe de gegevens vastgelegd kunnen en mogen worden. We gaan de systeemaanpassingen komende tijd  realiseren zodat we daarna voortvarend van start kunnen gaan om uiterlijk eind 2024 de ongeveer achthonderd huishoudens te kunnen helpen.

Naast deze specifieke actie gaan de reguliere aanvragen voor huisbezoeken gewoon door.

Nu energiecoaches intussen over warmtebeeldcamera’s beschikken, blijkt hun werk ook van de jaargetijden afhankelijk te zijn. Op het moment dat zij een warmtebeeld willen maken voor een bewoner moet er voldaan zijn aan drie vereisten:

  1. de bewoner moet tijd hebben
  2. de energiecoach moet tijd hebben
  3. en bovenal de weersomstandigheden moeten geschikt zijn.

Dat laatste wil onder andere zeggen een flink verschil tussen een koude buitentemperatuur en een opgewarmde binnentemperatuur om zo vast te kunnen stellen waar veel warmteverlies optreedt.
Ondanks deze uitdagingen konden intussen bij 17 bewoners warmtebeelden worden gemaakt. Deze zijn geanalyseerd en de bewoners hebben hun voordeel kunnen doen met de resultaten daarvan.
Er staan nog acht aanvragen voor warmtebeelden in de planning. Naarmate het warmer wordt leveren de beelden minder resultaat op en moeten deze aanvragers mogelijk wachten op kouder weer.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.