Energieprijsplafond

Vanwege de jaarnota's van de energieleveranciers (en het tussentijds veranderen van energieleverancier) is er gekozen voor een gestandaardiseerd verbruik per dag.
Dat betekent dat bij het opmaken van de jaarnota (op een willekeurig moment in het jaar) gekeken wordt wat het verbruik tot die datum is geweest en welk gestandaardiseerd verbruik per dag voor die periode geldt. Is het echte verbruik lager dan volgens het gestandaardiseerd verbruik, wordt dat verbruik afgerekend tegen het voor het energieprijsplafond geldende tarief. Het niet-gebruikte deel van het energieplafond kan niet worden meegenomen naar een volgende periode.
Het moment van de jaarnota dan wel van het tussentijds overstappen kan derhalve van invloed zijn op de mate van benutting van het energieprijsplafond.
Vooral voor huishoudens met zonnepanelen op het dak kan dit, afhankelijk van het moment van de jaarnota, zeer nadelig uitpakken.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.