Energieprijsplafond

Vanwege de jaarnota's van de energieleveranciers (en het tussentijds veranderen van energieleverancier) is er gekozen voor een gestandaardiseerd verbruik per dag.
Dat betekent dat bij het opmaken van de jaarnota (op een willekeurig moment in het jaar) gekeken wordt wat het verbruik tot die datum is geweest en welk gestandaardiseerd verbruik per dag voor die periode geldt. Is het echte verbruik lager dan volgens het gestandaardiseerd verbruik, wordt dat verbruik afgerekend tegen het voor het energieprijsplafond geldende tarief. Het niet-gebruikte deel van het energieplafond kan niet worden meegenomen naar een volgende periode.
Het moment van de jaarnota dan wel van het tussentijds overstappen kan derhalve van invloed zijn op de mate van benutting van het energieprijsplafond.
Vooral voor huishoudens met zonnepanelen op het dak kan dit, afhankelijk van het moment van de jaarnota, zeer nadelig uitpakken.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen