Feestelijke opening projecten Trenomat en Comforta

Zaterdag 21 mei zijn 2 nieuwe postcoderoosprojecten  aan de Nijverheidsweg 5 en de  Transportweg 46 feestelijk geopend.

In aanwezigheid van wethouder Van Duin en deelnemers aan de postcoderoosprojecten, gaven vertegenwoordigers van de bedrijven Trenomat en Comforta een toelichting over hun bedrijf en hun betrokkenheid bij het postcoderoosproject. Ook werd de provinciale ondersteuning in de vorm van een algemene subsidie en een subsidie voor de dakvervanging van Trenomat (subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland) met dank gememoreerd..

Wethouder Van Duin benadrukte de positieve samenwerking tussen de Gebiedscoöperatie en de beide bedrijven en de wijze waarop de Gebiedscoöperatie zowel Comforta als  Trenomat heeft ontzorgd in de voorbereiding en uitvoering.

Tot slot sprak wethouder Van Duin zijn waardering uit over de inzet van de energiecoaches en ontvingen de aanwezige coaches een herkenbaar jack met daarop ons logo en op de rugzijde het woord Energiecoach.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.