Food Talks: duurzaamheid en voeding

‘Food Talks’ is een internationaal initiatief dat wil bijdragen aan een duurzame cateringsector.

In totaal doen er zeven landen mee en het initiatief wordt ondersteund door de Europese Unie. Er wordt o.a. gewerkt aan:

  • het vergroten van kennis op het gebied van duurzame voeding;
  • het ontwikkelen van een Voedselvisie die past bij het deelnemende bedrijf of instelling;
  • het bedenken en uitvoeren van concrete verbeteracties, waaronder het tegengaan van voedselverspilling;
  • het positief betrekken van collega’s, gasten of bewoners;
  • het meten van de duurzame impact (milieu, sociaal en financieel).

Ellen van den Adel is één van de deelnemers aan een postcoderoosproject van de Gebiedscoöperatie en projectleider van ‘Food Talks’ in Nederland. In het Groene Hart werkt ‘Food Talks’ samen met Gebiedscoöperatie Nieuwkoop om de lokale catering sector te helpen met concrete stappen om gezond eten hand in hand te laten gaan met duurzaamheid. We zijn in gesprek met twee lokale organisaties in de zorg als mogelijke pilots voor het project. 

Eten heeft naast gezondheid alles te maken met duurzaamheid. Denk hierbij aan de effecten die onze voedselketen heeft op natuur, milieu en klimaat door gebruik van energie, water, grondstoffen en het beslag op de bodem. Voedselverspilling is één van de onderwerpen waar steeds meer aandacht voor is. Ongeveer een derde van al het geproduceerde voedsel wordt verspild tijdens productie, transport, maar ook in keukens en dus nooit gegeten. In Europa draagt dit voor 6% bij aan de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit. In de Duurzame Ontwikkelingsdoelen heeft de Verenigde Naties aangegeven dat dit in 2030 met de helft moet zijn teruggebracht. 

Met de introductie van dit project in het Groene Hart wil Ellen graag meewerken aan de duurzame ambities van de Gebiedscoöperatie. Wilt u meer weten over het programma, dan kunt u via e-mail contact opnemen met Jan Dirven: voorzitter@gcnieuwkoop.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen