Gevolgen energiecrisis in relatie tot teruggave energiebelasting 2022 en 2023

Naast een eenmalige extra compensatie van € 190,.- in de maanden november en december is voor heel 2023 een prijsplafond voorzien voor zowel gas als elektriciteit.

Voor gas geldt een maximale prijs van € 1,45 per m3 voor maximaal 1.200 m3 gas. Voor elektriciteit geldt een maximale prijs van € 0,40 per kWh voor maximaal 2.900 kWh. Boven deze maximale grenzen gelden de commerciële prijzen van de energieleveranciers.

Daarbij geldt voor 2023 weer het BTW-tarief van 21% (was sinds 1 juli 2022 verlaagd tot 9%) en het niet verlaagde tarief van de energiebelasting van ca. € 0,12.

Wat betekent dit in de ‘oude’ postcoderoosregeling voor de regeling verlaagd tarief energiebelasting (teruggave energiebelasting op basis van het opgewekte aantal kWh)?

Teruggave energiebelasting 2022

Voor 2022 is de energiebelasting op elektriciteit extra verlaagd naar € 0,0445 tot 1 juli en € 0,0401 vanaf 1 juli (verlaging BTW-tarief naar 9 % per 1 juli). Dat betekent dat de teruggave ruim € 0,07 lager uitvalt dan over 2021. Voor een zonnepaneel van 335 Wp met een opbrengst van 285 kWh is dat ca. € 20,.-. minder teruggave. Gelukkig zijn de vergoedingen voor de opgewekte elektriciteit voor de coöperatie ook fors gestegen, waardoor het mogelijk zal zijn de tegenvaller in de teruggave van de energiebelasting volledig te compenseren. In februari/maart 2023 ontvangen de participanten in de ‘oude’ postcoderoosregeling de teruggave van de energiebelasting van hun energieleverancier; in mei 2023 volgt dan vanuit de coöperatie (na besluit van de ALV in april) de vergoeding per zonnepaneel die rond de € 30,.- zal gaan bedragen.

Teruggave energiebelasting 2023

Vanwege het ingestelde energieprijsplafond geldt voor 2023 zowel het niet-verlaagde tarief van de energiebelasting (inclusief ODE-belasting; beide tarieven worden samengevoegd) en het daarop van toepassing zijnde 21%-tarief voor de BTW (circa € 0,12 in totaal; € 34,.- per zonnepaneel). Daarmee komt de teruggave van de energiebelasting hoger uit dan waarmee bij de start van de postcoderoosprojecten rekening is gehouden. Deze tarieven worden overigens pas definitief met de vaststelling van het Belastingplan 2023 door het parlement.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.