Gratis advisering door onafhankelijke, deskundige energiecoaches.

De overheid wil dat alle woningen en gebouwen de komende 30 jaar aardgasloos worden gemaakt. Om dat op gang te brengen moeten alle gemeenten eind dit jaar een zogenaamde Transitie Visie Warmte vaststellen. Dat wordt een eerste verkenning naar de vraag en het mogelijke duurzame aanbod van warmte in de verschillende wijken en gebieden van de gemeente. Steeds meer bewoners zijn zich daarvan bewust en vragen zich bijvoorbeeld bij verbouwingen af hoe zij daar ook al rekening mee kunnen houden. Anderen zien er gewoon een uitdaging in om hun energierekening naar beneden te brengen door isolatiemaatregelen te treffen, hun installatie beter in te regelen of ook aan te passen. 

Dat zijn in alle gevallen verstandige maatregelen, want hoe minder energieverbruik, hoe minder er vervolgens duurzaam hoeft te worden opgewekt en hoe beter voor het klimaat, het milieu en de portemonnee. Maar iedereen die daarover nadenkt heeft de nodige vragen: bijvoorbeeld over de besparingsmogelijkheden van de eigen woning, over de aard van mogelijk te nemen maatregelen, of over de voor- en nadelen van die maatregelen op kortere en op langere termijn.

Advies van energiecoach.

Bewoners die vragen hebben over verduurzaming van hun woning kunnen binnenkort gratis advies inwinnen bij energiecoaches in onze gemeente. Dat zijn onafhankelijke, deskundige vrijwilligers die een specifieke opleiding hebben gevolgd en over de meest recente kennis beschikken om al dan niet tijdens huisbezoeken zulke vragen te beantwoorden. Zij maken ook deel uit van een breed kennisnetwerk in Nederland om te kunnen blijven putten uit de nieuwste ervaringen en inzichten op het gebied van woningverduurzaming.

Intussen hebben 12 geïnteresseerden zich aangemeld om energiecoach te worden. In september ronden de eerste energiecoaches hun opleiding af. In de maanden erna volgen er meer. Vanaf dan kunnen zij ingezet worden om vragen van bewoners te beantwoorden en keukentafelgesprekken te gaan voeren.

Na de zomer komen wij met andere informatie hoe bewoners een adviesgesprek kunnen aanvragen.

Zelf energiecoach worden?

Heeft u interesse om zelf energiecoach te worden? Stuur dan een mailtje naar info@gcnieuwkoop.nl.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen