Gratis advisering door onafhankelijke, deskundige energiecoaches.

De overheid wil dat alle woningen en gebouwen de komende 30 jaar aardgasloos worden gemaakt. Om dat op gang te brengen moeten alle gemeenten eind dit jaar een zogenaamde Transitie Visie Warmte vaststellen. Dat wordt een eerste verkenning naar de vraag en het mogelijke duurzame aanbod van warmte in de verschillende wijken en gebieden van de gemeente. Steeds meer bewoners zijn zich daarvan bewust en vragen zich bijvoorbeeld bij verbouwingen af hoe zij daar ook al rekening mee kunnen houden. Anderen zien er gewoon een uitdaging in om hun energierekening naar beneden te brengen door isolatiemaatregelen te treffen, hun installatie beter in te regelen of ook aan te passen. 

Dat zijn in alle gevallen verstandige maatregelen, want hoe minder energieverbruik, hoe minder er vervolgens duurzaam hoeft te worden opgewekt en hoe beter voor het klimaat, het milieu en de portemonnee. Maar iedereen die daarover nadenkt heeft de nodige vragen: bijvoorbeeld over de besparingsmogelijkheden van de eigen woning, over de aard van mogelijk te nemen maatregelen, of over de voor- en nadelen van die maatregelen op kortere en op langere termijn.

Advies van energiecoach.

Bewoners die vragen hebben over verduurzaming van hun woning kunnen binnenkort gratis advies inwinnen bij energiecoaches in onze gemeente. Dat zijn onafhankelijke, deskundige vrijwilligers die een specifieke opleiding hebben gevolgd en over de meest recente kennis beschikken om al dan niet tijdens huisbezoeken zulke vragen te beantwoorden. Zij maken ook deel uit van een breed kennisnetwerk in Nederland om te kunnen blijven putten uit de nieuwste ervaringen en inzichten op het gebied van woningverduurzaming.

Intussen hebben 12 geïnteresseerden zich aangemeld om energiecoach te worden. In september ronden de eerste energiecoaches hun opleiding af. In de maanden erna volgen er meer. Vanaf dan kunnen zij ingezet worden om vragen van bewoners te beantwoorden en keukentafelgesprekken te gaan voeren.

Na de zomer komen wij met andere informatie hoe bewoners een adviesgesprek kunnen aanvragen.

Zelf energiecoach worden?

Heeft u interesse om zelf energiecoach te worden? Stuur dan een mailtje naar info@gcnieuwkoop.nl.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.