Informatieavond 14 oktober gaat niet door

De voor woensdagavond 14 oktober geplande informatieavond over de postcoderoosregeling gaat niet door! De toenemende verspreiding van het corona-virus en de daarmee samenhangende zwaardere beperkingen hebben ons bestuur doen besluiten om de informatieavond niet door te laten gaan. Degeen die zich al hebben aangemeld worden door ons persoonlijk geïnformeerd.

Op nader te bepalen tijdstippen zullen wij webinars houden waarvoor geïnteresseerden zich nu al kunnen aanmelden via: info@gcnieuwkoop.nl. Nadere berichtgeving over de webinars volgt nog. Ook is het nog steeds mogelijk in te schrijven op het vierde postcoderoosproject: Bedrijfsweg 19-21 te Nieuwkoop: https://gcnieuwkoop.nl/projecten/postcoderoos-aanmelden 

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.