Inschrijving projecten gesloten

Maandag 27 december om 24.00 uur is de inschrijving voor de postcoderoosprojecten aan de Transportweg 46 en de Nijverheidsweg 5 afgesloten. Er hebben zich 69 participanten ingeschreven voor in totaal 1.503 obligaties/zonnepanelen. Met 1.050 te verdelen zonnepanelen zullen niet alle inschrijvingen volledig gehonoreerd kunnen worden. In de eerste week van januari 2022 zal de definitieve verdeling gemaakt worden.

Wie graag mee wil doen met onze toekomstige postcoderoosprojecten kan zich hiervoor al opgeven via het aanmeldformulier op de website onder: Postcoderoos. Wij zijn met diverse ondernemingen in gesprek over het gebruik van hun dak. Als u zich aanmeldt informeren wij u tenminste eens per kwartaal over de voortgang daarvan.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.