Inschrijving projecten gesloten

Maandag 27 december om 24.00 uur is de inschrijving voor de postcoderoosprojecten aan de Transportweg 46 en de Nijverheidsweg 5 afgesloten. Er hebben zich 69 participanten ingeschreven voor in totaal 1.503 obligaties/zonnepanelen. Met 1.050 te verdelen zonnepanelen zullen niet alle inschrijvingen volledig gehonoreerd kunnen worden. In de eerste week van januari 2022 zal de definitieve verdeling gemaakt worden.

Wie graag mee wil doen met onze toekomstige postcoderoosprojecten kan zich hiervoor al opgeven via het aanmeldformulier op de website onder: Postcoderoos. Wij zijn met diverse ondernemingen in gesprek over het gebruik van hun dak. Als u zich aanmeldt informeren wij u tenminste eens per kwartaal over de voortgang daarvan.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen