Instelling werkgroepen

Om het bestuur te ondersteunen bij de vele werkzaamheden is er op de ALV van woensdag 1 december een agendapunt gewijd aan de instelling van een tweetal werkgroepen.

Onze leden worden met nadruk uitgenodigd zich voor één van de werkgroepen op te geven. Inzet en aard van activiteiten zijn in nader overleg te bepalen. Mogen wij op u rekenen? Lees verder….

Werkgroep projecten

GCN heeft als ambitie om de komende jaren minimaal drie postcoderoosprojecten per jaar te realiseren. Naast deze projecten adviseren we ondernemers ook om met behulp van zonnestroom-projecten hun bedrijf te verduurzamen. De uiteindelijke doelstelling van de GCN is om zo veel mogelijk “Zon op Dak” te realiseren in de gemeente Nieuwkoop.

Ook andere projecten op het gebied van duurzaamheid, zoals smart grids, torrefactie, mobiliteit, etc. vragen de komende jaren meer aandacht. Wij zoeken enthousiaste leden die op projectniveau hun steentje willen bijdragen in de voorbereiding, realisatie en nazorg van deze projecten.

De werkzaamheden omvatten o.a. overleg met geïnteresseerde ondernemers. Vervolgens wordt op basis van een intakegesprek, wensen en technische mogelijkheden een voorstel gedaan. Verder heb je regelmatig contact met netbeheerders (Liander en Stedin), meetbedrijven en alle leveranciers/installateurs waarmee we samenwerken.

Wie interesse heeft om ons op één of meer projecten te ondersteunen, is van harte welkom! Nadere informatie bij: Cor ‘t Hooft, 06-20441209 of projecten@gcnieuwkoop.nl.

Werkgroep ICT, administratie en communicatie

GCN maakt op dit moment gebruik van Econobis als klant- en projectregistratiesysteem, E-boekhouden.nl als boekhoudsysteem en Hoom voor het vastleggen van plannen voor verduurzaming van de eigen woning. 

Voor de vastlegging van klantgegevens in Econobis wordt nu een webformulier op de site van GCN gebruikt. Het voornemen is om in de nabije toekomst de portal van Econobis (websitepagina waarin gegevens opgevoerd en gemuteerd kunnen worden) hiervoor te gebruiken.

Ook willen we een koppeling tussen Econobis en het boekhoudsysteem realiseren, zodat betalingen direct in de boekhouding verwerkt kunnen worden.

Voor de registratie van adviesgesprekken en bewonersreizen (de weg die een bewoner aflegt tussen het idee om de woning te verduurzamen tot de realisatie daarvan) gaat Hoom gebruikt worden, in combinatie met Econobis als klantregistratiesysteem. De mogelijkheden die zowel Econobis als Hoom hiervoor bieden, moeten nog verder in beeld gebracht worden.

Via de website, Facebook en Nieuwsbrieven wordt met de buitenwereld gecommuniceerd. We willen deze vormen van communicatie vaker en met een vaste regelmaat inzetten. Daarnaast zouden we bedrijven de mogelijkheid willen bieden om hun ondersteuning van de coöperatie via de website kenbaar te maken.

Wie interesse heeft om ons op één of meer van deze onderwerpen te ondersteunen, is van harte welkom! Nadere informatie bij: Piet Melzer, 06-51380218 of penningmeester@gcnieuwkoop.nl.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Inschrijving projecten gesloten

Inschrijving projecten gesloten

Maandag 27 november is de inschrijving op de postcoderoosprojecten Transportweg 46 en Nijverheidsweg 5 afgesloten.

Inschrijven nieuwe postcoderoosprojecten

Inschrijven nieuwe postcoderoosprojecten

Inschrijving op de twee nieuwe postcoderoosprojecten is geopend.

Update nieuwe postcoderoosprojecten december 2021

Update nieuwe postcoderoosprojecten december 2021

De voorbereidingen voor ons zevende en achtste project zijn in volle gang. Helaas is één project afgevallen, maar twee projecten met in totaal ruim 900 zonnepanelen lopen voorspoedig. Dit zijn de projecten Trenomat en Comforta.