Instelling werkgroepen

Om het bestuur te ondersteunen bij de vele werkzaamheden is er op de ALV van woensdag 1 december een agendapunt gewijd aan de instelling van een tweetal werkgroepen.

Onze leden worden met nadruk uitgenodigd zich voor één van de werkgroepen op te geven. Inzet en aard van activiteiten zijn in nader overleg te bepalen. Mogen wij op u rekenen? Lees verder….

Werkgroep projecten

GCN heeft als ambitie om de komende jaren minimaal drie postcoderoosprojecten per jaar te realiseren. Naast deze projecten adviseren we ondernemers ook om met behulp van zonnestroom-projecten hun bedrijf te verduurzamen. De uiteindelijke doelstelling van de GCN is om zo veel mogelijk “Zon op Dak” te realiseren in de gemeente Nieuwkoop.

Ook andere projecten op het gebied van duurzaamheid, zoals smart grids, torrefactie, mobiliteit, etc. vragen de komende jaren meer aandacht. Wij zoeken enthousiaste leden die op projectniveau hun steentje willen bijdragen in de voorbereiding, realisatie en nazorg van deze projecten.

De werkzaamheden omvatten o.a. overleg met geïnteresseerde ondernemers. Vervolgens wordt op basis van een intakegesprek, wensen en technische mogelijkheden een voorstel gedaan. Verder heb je regelmatig contact met netbeheerders (Liander en Stedin), meetbedrijven en alle leveranciers/installateurs waarmee we samenwerken.

Wie interesse heeft om ons op één of meer projecten te ondersteunen, is van harte welkom! Nadere informatie bij: Cor ‘t Hooft, 06-20441209 of projecten@gcnieuwkoop.nl.

Werkgroep ICT, administratie en communicatie

GCN maakt op dit moment gebruik van Econobis als klant- en projectregistratiesysteem, E-boekhouden.nl als boekhoudsysteem en Hoom voor het vastleggen van plannen voor verduurzaming van de eigen woning. 

Voor de vastlegging van klantgegevens in Econobis wordt nu een webformulier op de site van GCN gebruikt. Het voornemen is om in de nabije toekomst de portal van Econobis (websitepagina waarin gegevens opgevoerd en gemuteerd kunnen worden) hiervoor te gebruiken.

Ook willen we een koppeling tussen Econobis en het boekhoudsysteem realiseren, zodat betalingen direct in de boekhouding verwerkt kunnen worden.

Voor de registratie van adviesgesprekken en bewonersreizen (de weg die een bewoner aflegt tussen het idee om de woning te verduurzamen tot de realisatie daarvan) gaat Hoom gebruikt worden, in combinatie met Econobis als klantregistratiesysteem. De mogelijkheden die zowel Econobis als Hoom hiervoor bieden, moeten nog verder in beeld gebracht worden.

Via de website, Facebook en Nieuwsbrieven wordt met de buitenwereld gecommuniceerd. We willen deze vormen van communicatie vaker en met een vaste regelmaat inzetten. Daarnaast zouden we bedrijven de mogelijkheid willen bieden om hun ondersteuning van de coöperatie via de website kenbaar te maken.

Wie interesse heeft om ons op één of meer van deze onderwerpen te ondersteunen, is van harte welkom! Nadere informatie bij: Piet Melzer, 06-51380218 of penningmeester@gcnieuwkoop.nl.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.