Korte samenvatting tweede ALV van 7 oktober 2020

Tijdens de tweede ALV van 7 oktober (bezocht door 30 personen, onder wie 25 leden) zijn de volgende besluiten genomen:

  • Verslag eerste ALV 27/11/19 ongewijzigd vastgesteld.
  • Jaarverslag 2018/2019 ongewijzigd vastgesteld.
  • Winstdeling 2018/2019 met unanieme instemming vastgesteld:
    • 50% klantvergoeding Greenchoice ten gunste van klanten Greenchoice per 31/12/19 (€ 12,50)
    • Participanten Noordenseweg € 5,.- per participatie/zonnepaneel.
  • Jaarrekening 2018/2019 ongewijzigd en met algemene stemmen vastgesteld; het bestuur is gedéchargeerd.
  • Afscheid is genomen van ons bestuurslid communicatie: Hans v.d. Berg, die zijn functie heeft moeten neerleggen vanwege zijn nieuwe betrekking in het middelbaar beroepsonderwijs.
  • ALV is unaniem akkoord met toetreding GC Nieuwkoop U.A. tot regiocoöperatie Rijnland Energie U.A..

Daarna is een toelichting gegeven op de prestaties van de drie in bedrijf zijnde zonnestroominstallaties. Daaruit blijkt dat 2020 een bijzonder goed jaar is voor de duurzame energieopbrengst en CO2-besparing.

Na de pauze heeft het Duurzaam Bouwloket een verhelderende presentatie gegeven over verduurzamingsmogelijkheden voor verschillende woningtypen, ook in relatie tot de diverse subsidieregelingen, en de nodige vragen daarover beantwoord.

Na afloop van de ALV zijn aan de aanwezige participanten stickers uitgereikt met de tekst:

‘Wij verduurzamen ons stroomverbruik met zonne-energie van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop’.

Tot slot zijn de  aanwezigen geattendeerd op de informatieavond over de postcoderoosregeling op woensdag 14 oktober om 20.00 uur in de Rank, Reghthuysplein te Nieuwkoop, en de inschrijving die openstaat voor het vierde postcoderoosproject aan de Bedrijfsweg 19-21 te Nieuwkoop. 

 

De volgende (derde) ALV staat gepland voor woensdagavond 2 december, wederom in ’t Trefpunt te Zevenhoven.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.