Korte samenvatting tweede ALV van 7 oktober 2020

Tijdens de tweede ALV van 7 oktober (bezocht door 30 personen, onder wie 25 leden) zijn de volgende besluiten genomen:

  • Verslag eerste ALV 27/11/19 ongewijzigd vastgesteld.
  • Jaarverslag 2018/2019 ongewijzigd vastgesteld.
  • Winstdeling 2018/2019 met unanieme instemming vastgesteld:
    • 50% klantvergoeding Greenchoice ten gunste van klanten Greenchoice per 31/12/19 (€ 12,50)
    • Participanten Noordenseweg € 5,.- per participatie/zonnepaneel.
  • Jaarrekening 2018/2019 ongewijzigd en met algemene stemmen vastgesteld; het bestuur is gedéchargeerd.
  • Afscheid is genomen van ons bestuurslid communicatie: Hans v.d. Berg, die zijn functie heeft moeten neerleggen vanwege zijn nieuwe betrekking in het middelbaar beroepsonderwijs.
  • ALV is unaniem akkoord met toetreding GC Nieuwkoop U.A. tot regiocoöperatie Rijnland Energie U.A..

Daarna is een toelichting gegeven op de prestaties van de drie in bedrijf zijnde zonnestroominstallaties. Daaruit blijkt dat 2020 een bijzonder goed jaar is voor de duurzame energieopbrengst en CO2-besparing.

Na de pauze heeft het Duurzaam Bouwloket een verhelderende presentatie gegeven over verduurzamingsmogelijkheden voor verschillende woningtypen, ook in relatie tot de diverse subsidieregelingen, en de nodige vragen daarover beantwoord.

Na afloop van de ALV zijn aan de aanwezige participanten stickers uitgereikt met de tekst:

‘Wij verduurzamen ons stroomverbruik met zonne-energie van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop’.

Tot slot zijn de  aanwezigen geattendeerd op de informatieavond over de postcoderoosregeling op woensdag 14 oktober om 20.00 uur in de Rank, Reghthuysplein te Nieuwkoop, en de inschrijving die openstaat voor het vierde postcoderoosproject aan de Bedrijfsweg 19-21 te Nieuwkoop. 

 

De volgende (derde) ALV staat gepland voor woensdagavond 2 december, wederom in ’t Trefpunt te Zevenhoven.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen