Lokale Energie Monitor 2022

Onze Gebiedscoöperatie Nieuwkoop is er daar één van. Zo staan in bijlage 2 van de LEM onze acht tot nog toe gerealiseerde zon-op-dakprojecten vermeld.
Nederland telt in 2022 totaal 705 energiecoöperaties, dat is 1% meer dan in 2021. De groei neemt duidelijk af. Er is een verzadigingspunt bereikt nu in bijna 86% van de gemeenten een energiecoöperatie actief is.

Het geschatte aantal leden en/of deelnemers aan projecten is 120 duizend, een toename van 8% te opzichte van 2021.

De coöperaties houden zich met vrijwel alle aspecten van de energietransitie bezig: energieopwekking, -besparing, -opslag en -handel.

Professionalisering is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Als het aantal projecten toeneemt, vraagt dat meer van een organisatie. Meerdere coöperaties werken inmiddels met betaalde krachten, meestal op projectbasis.  

Nadere informatie is te vinden via deze link: Lokale Energie Monitor

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.