Naar een circulaire economie in Nieuwkoop.

Met circulaire economie wordt beoogd veel minder energie en grondstoffen te verbruiken. Het gaat om een omslag van verbruik naar gebruik door kringlopen te sluiten. Rest- en bijproducten in alle fasen van productie- en consumptieprocessen zijn dan geen afval meer maar kunnen ook weer als grondstof worden gebruikt. Dat kan sterk bevorderd worden als we daar vanaf de ontwerpfase van producten en productieprocessen al rekening mee leren houden en ons niet slechts richten op huidig afval van huidige productie en consumptie. 

Op initiatief van de VON heeft de gemeente overleg opgestart om te verkennen hoe duurzame circulaire economie in onze gemeente kan worden gestimuleerd. Ook de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop neemt daar aan deel.

Nieuwe verbindingen

Zoals altijd met nieuwe ontwikkelingen is dit een zoektocht. In eerste instantie naar bedrijven, organisaties en instellingen die rest- en bijproducten voortbrengen, of in potentie voort zouden kunnen brengen, die elders weer nuttig gebruikt kunnen worden. Het is daarmee ook een zoektocht naar bedrijven voor wie het rendabel is die rest- en bijproducten te gebruiken. De kostenpost voor afvalverwijdering kan dan omslaan naar een bedrijfsactiviteit met toegevoegde waarde, terwijl minder gebruik van energie en grondstoffen bij afnemers van die producten ook een positief effect op hun bedrijfsresultaten kan hebben. Dat veronderstelt nieuwe verbindingen tussen toeleveranciers en afnemers en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, instellingen en organisaties in Nieuwkoop, die (tussen)producten en diensten inkopen en gebruiken. Dat geldt ook voor de gemeente.

Kennisoverdracht

Het overleg wordt na de zomervakantie voortgezet. De uitdaging op korte termijn is om mogelijk geïnteresseerde bedrijven en organisaties in circulaire economie te vinden en met hen hun potentiële bedrijfsprocessen en -activiteiten te onderzoeken op circulaire verdienmodellen en zo mogelijk helpen faciliteren om die te realiseren. Informatie- en kennisoverdracht, inspiratiesessies en voorbeeldprojecten van koplopers helpen dat bevorderen.

Meepraten of meedenken?

Iedereen die hierin geïnteresseerd is of meer van wil weten kan zich melden bij info@vonieuwkoop.nl of info@gcnieuwkoop.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen