Naar een circulaire economie in Nieuwkoop.

Met circulaire economie wordt beoogd veel minder energie en grondstoffen te verbruiken. Het gaat om een omslag van verbruik naar gebruik door kringlopen te sluiten. Rest- en bijproducten in alle fasen van productie- en consumptieprocessen zijn dan geen afval meer maar kunnen ook weer als grondstof worden gebruikt. Dat kan sterk bevorderd worden als we daar vanaf de ontwerpfase van producten en productieprocessen al rekening mee leren houden en ons niet slechts richten op huidig afval van huidige productie en consumptie. 

Op initiatief van de VON heeft de gemeente overleg opgestart om te verkennen hoe duurzame circulaire economie in onze gemeente kan worden gestimuleerd. Ook de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop neemt daar aan deel.

Nieuwe verbindingen

Zoals altijd met nieuwe ontwikkelingen is dit een zoektocht. In eerste instantie naar bedrijven, organisaties en instellingen die rest- en bijproducten voortbrengen, of in potentie voort zouden kunnen brengen, die elders weer nuttig gebruikt kunnen worden. Het is daarmee ook een zoektocht naar bedrijven voor wie het rendabel is die rest- en bijproducten te gebruiken. De kostenpost voor afvalverwijdering kan dan omslaan naar een bedrijfsactiviteit met toegevoegde waarde, terwijl minder gebruik van energie en grondstoffen bij afnemers van die producten ook een positief effect op hun bedrijfsresultaten kan hebben. Dat veronderstelt nieuwe verbindingen tussen toeleveranciers en afnemers en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, instellingen en organisaties in Nieuwkoop, die (tussen)producten en diensten inkopen en gebruiken. Dat geldt ook voor de gemeente.

Kennisoverdracht

Het overleg wordt na de zomervakantie voortgezet. De uitdaging op korte termijn is om mogelijk geïnteresseerde bedrijven en organisaties in circulaire economie te vinden en met hen hun potentiële bedrijfsprocessen en -activiteiten te onderzoeken op circulaire verdienmodellen en zo mogelijk helpen faciliteren om die te realiseren. Informatie- en kennisoverdracht, inspiratiesessies en voorbeeldprojecten van koplopers helpen dat bevorderen.

Meepraten of meedenken?

Iedereen die hierin geïnteresseerd is of meer van wil weten kan zich melden bij info@vonieuwkoop.nl of info@gcnieuwkoop.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.