Nieuwe postcoderoosregeling.

 

Sinds 1 april 2021 is de oude postcoderoosregeling vervangen door een subsidieregeling namelijk: Subsidieregeling Coöperatieve Energie-opwekking (SCE).

De oude fiscale regeling is vrij complex in de uitvoering omdat er veel partijen bij betrokken zijn. Voor de huidige participanten in de oude regeling wordt deze gewoon de volledige 15 jaar voortgezet dus die hoeven zich geen zorgen te maken.

De voorwaarden van de nieuwe regeling (SCE) zijn vrijwel identiek aan de oude postcoderoosregeling.

 • Deelnemen kan alleen via een coöperatie of VVE.
 • Een participant moet wonen in het postcodegebied van de productie-installatie of in een aangrenzende postcode.
 • De regeling is bedoeld voor particulieren/bedrijven met een kleinverbruikaansluiting (max 3x80A)
 • Er moet een formele afspraak gemaakt worden met de ondernemer die zijn/haar dak minimaal 15 jaar ter beschikking stelt.

Voor de coöperatie is er wel één lastige aanpassing: in de oude regeling vond goedkeuring achteraf plaats door de Belastingdienst. In de nieuwe regeling moet het project vooraf worden goedgekeurd door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Verder heeft de nieuwe regeling (SCE), behoudens een beperking vanwege een minimum aantal deelnemers,  alleen maar voordelen voor de participant en de coöperatie:

 • Deelname is onafhankelijk van het eigen stroomverbruik.
 • Deelname in meer projecten is mogelijk.
 • Participanten in de oude regeling kunnen zonder problemen gelijktijdig deelnemen in de nieuwe regeling (SCE).
 • Bij verhuizing buiten het postcodegebied of bij erfopvolging kan deze regeling ongewijzigd worden voortgezet
 • De subsidie wordt volledig aan de coöperatie uitgekeerd wat externe financiering mogelijk maakt

Door toepassing van externe financiering kunnen we de inleg voor participanten beperken tot € 100,- per paneel. Door het verlagen van de inleg wordt de regeling bereikbaar voor een grotere groep mensen.

Wij hopen daarmee “Zon op dak” nog meer te stimuleren en de drempel om deel te nemen in een project te verlagen. Zodoende kan iedereen zijn bijdrage leveren aan duurzame opwek van stroom en daarnaast ook een mooi rendement op zijn inleg behalen.

Uitgangspunten voor deelname.

 • Deelname voor € 100,- per paneel (minimaal 3 panelen, max. 150 panelen).
 • Gegarandeerd rendement van 6,6%.per jaar op uw inleg voor een periode van 15 jaar.
 • Uitbetaling via de coöperatie na einde kalenderjaar.

Nb: voor mensen met een kleine beurs en/of weinig vermogen is een alternatief aanbod nog in onderzoek.

Meer informatie?

Heeft u interesse en wilt u meer weten over deze mooie regeling? Op donderdag 19 augustus 2021 houden we een informatie-avond in de Rank in Nieuwkoop. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn meldt u dan aan via info@gcnieuwkoop.nl

Daarnaast houden we regelmatig een infosessie via Zoom. Let op de lokale kranten, Nieuwkoop Nieuws of onze website voor de actuele data. De eerstvolgende is op donderdag 5 augustus om 20.00 uur en  daarna op 26 augustus, ook om 20.00 uur. Wel graag vooraf aanmelden via info@gcnieuwkoop.nl.

Braderie Langeraar.

Tijdens de Braderie in Langeraar op zaterdag 11 september zullen wij als Gebiedscoöperatie Nieuwkoop met een stand aanwezig zijn. Ook daar kunt u met uw vragen terecht.

Wij ontmoeten u graag bij één van bovengenoemde bijeenkomsten.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen