OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Duurzaam innoveren is actueel, de energietransitie komt op stoom en overheden investeren erin om dat verder te stimuleren. Er zijn veel  mogelijkheden om daar uitvoering aan te geven.

Het bestuur van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) bestaat uit vier leden en werkt met een 30-tal ondersteuners, waarvan 27 energiecoaches. Wij ondernemen met elkaar veel activiteiten,  maar er blijven ook veel kansen liggen. We komen gewoon handjes tekort.

Daarom zoeken we nog een aantal vrijwilligers.
Ben jij ook geïnteresseerd om je als vrijwilliger bij GCN in te zetten voor een duurzame samenleving  in onze gemeente, maar weet je nog niet precies hoe? Of brengt één van onderstaande onderwerpen je op een idee? Of heb je vanuit eigen interesse en ervaring nog andere ideeën?

Aarzel dan niet een mailtje naar info@gcnieuwkoop.nl  te sturen.
Dan nemen wij contact met je op voor een afspraak en bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

Door toename van de werkzaamheden willen we het bestuur uitbreiden met 3 leden voor de volgende aandachtsgebieden:

 • communicatie en informatievoorziening: ervaringsdeskundige
 • tweede penningmeester: kennis en ervaring met financiën
 • tweede projectcoördinator: ervaring met projectontwikkeling

En voor de ondersteunende activiteiten zoeken we vrijwilligers die kennis  willen  opdoen en initiatieven nemen op onderstaande onderwerpen .

 • kansrijke toepassingen zonne-energie (gevels, water(bassins), parkeerdaken, land)
 • slimme energiesystemen: systeemintegratie, energiedelen,                    energiegemeenschappen, zelflevering
 • duurzame circulaire productie-/ consumptieprocessen
 • biodiversiteit, natuur(inclusiviteit), permacultuur
 • biobased circulair ondernemen (w.o. bouwmaterialen, groen gas)
 • energie en niet-biogene grondstoffen / materialen
 • voedselverspilling
 • duurzame mobiliteit
 • aardgasvrije wijken, buurtambassadeurs
 • nieuwe technieken, technologische ontwikkelingen
 • transitie(beleid) als innovatie en sociaal leerproces
 • veranderende regelgeving
 • subsidies – businessmodellen
 • content schrijven en/of redigeren
 • gebruik sociale media
 • administratieven ondersteuning
 • ICT
 • evenementen, informatiebijeenkomsten organiseren
 • andere, eigen voorstellen?

Laatste nieuws

Meer nieuws
Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.

Energiecoaches- achthonderd huisbezoeken - gebruik van warmtebeeldcamera’s

Energiecoaches- achthonderd huisbezoeken - gebruik van warmtebeeldcamera’s

Afgelopen periode hebben energiecoaches een proef afgerond om huurders die het moeilijk hebben met hun energierekening en daarvoor energietoeslag krijgen, te bezoeken en te helpen om hun energierekening te verlagen.