Overstappen van energieleverancier

Vanwege de in 2021 gewijzigde afspraken wordt de teruggave van energiebelasting al tussentijds door de energieleverancier verrekend. Om dit proces goed te laten lopen is het dus zaak om onze coöperatie tijdig te informeren over de overstap, met kennisgeving van de datum van overstap, de naam van de nieuwe energieleverancier en het nieuwe klantnummer. Vergeet daarbij niet, alvorens een nieuw contract aan te gaan, bij de nieuwe energieleverancier na te vragen of hij de postcoderoosregeling ook uitvoert. Niet alle energieleveranciers doen dat, en dat betekent dat uw recht op teruggave van energiebelasting daarmee zou komen te vervallen. Dit geldt overigens uitsluitend voor de participanten in de projecten die nog onder de ‘oude’ postcoderoosregeling vallen: Noordenseweg 39, Transportweg 4, Harsweg 17, Bedrijfsweg 19-21, A.H. Kooistrastraat 29 en Transportweg 24: zij maken immers gebruik van de regeling verlaagd tarief energiebelasting.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Update lopende postcoderoosprojecten juni 2022

Update lopende postcoderoosprojecten juni 2022

We kijken terug op een succesvolle opening van onze laatste twee projecten: Nijverheidsweg 5 (Comforta) en Transportweg 46 (Trenomat).

Nieuwsbrief de Watergeuzen

Nieuwsbrief de Watergeuzen

Tot en met 30 juni 2021 loopt de derde en laatste inschrijvingsronde voor de twee windmolens bij Zoeterwoude: de Watergeuzen.

GCN op braderieën in Nieuwkoop, Nieuwveen en Aardam

GCN op braderieën in Nieuwkoop, Nieuwveen en Aardam

Op zaterdag 14 mei jl. heeft Gebiedscoöperatie Nieuwkoop zich gepresenteerd op de Duurzaamheidsmarkt op het Reghthuysplein in Nieuwkoop.