Overstappen van energieleverancier

Vanwege de in 2021 gewijzigde afspraken wordt de teruggave van energiebelasting al tussentijds door de energieleverancier verrekend. Om dit proces goed te laten lopen is het dus zaak om onze coöperatie tijdig te informeren over de overstap, met kennisgeving van de datum van overstap, de naam van de nieuwe energieleverancier en het nieuwe klantnummer. Vergeet daarbij niet, alvorens een nieuw contract aan te gaan, bij de nieuwe energieleverancier na te vragen of hij de postcoderoosregeling ook uitvoert. Niet alle energieleveranciers doen dat, en dat betekent dat uw recht op teruggave van energiebelasting daarmee zou komen te vervallen. Dit geldt overigens uitsluitend voor de participanten in de projecten die nog onder de ‘oude’ postcoderoosregeling vallen: Noordenseweg 39, Transportweg 4, Harsweg 17, Bedrijfsweg 19-21, A.H. Kooistrastraat 29 en Transportweg 24: zij maken immers gebruik van de regeling verlaagd tarief energiebelasting.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen