Persbericht samenwerking gemeente met Gebiedscoöperatie Nieuwkoop

De gemeente Nieuwkoop en de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop geven een gezamenlijk persbericht uit over de samenwerking tussen de gemeente en GCN bij de uitvoering van de Regionale Energie Transitie (RES). Hieronder het persbericht dat in de editie van 28 december van Nieuwkoop Nieuws geplaatst zal worden:

De Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) en de gemeente Nieuwkoop gaan samenwerken aan de Regionale Energie Strategie (RES).  In deze strategie staat onder andere hoe duurzame elektriciteit opgewekt kan worden. 

De gemeente vraagt via een enquête of grondeigenaren ervoor open staan om een zonneveld of windturbine op hun grond te plaatsen. De Gebiedscoöperatie gaat vervolgens de ideeën, plannen en initiatieven van deze grondeigenaren inventariseren. Na vaststelling van de definitieve zoekgebieden en de bijbehorende kaders door de raad bepalen de gemeente en GCN hoe in samenspraak met de omgeving kansrijke initiatieven opgepakt kunnen worden. Wethouder Guus Elkhuizen: “Ik ben blij met deze samenwerking. De Regionale Energie Strategie is een grote opgave. Het is mooi dat we daar samen met inwoners en de coöperatie invulling aan kunnen geven.”  

Initiatief

De Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) is een initiatief van inwoners uit de gemeente Nieuwkoop. De coöperatie richt zich op verduurzaming van de gemeente Nieuwkoop in de meest brede zin.

Een aantal initiatiefnemers vormt ook het bestuur. Jan Dirven, Piet Melzer, Frank Kouwenhoven en Cor ’t Hooft hebben elk hun eigen expertise waardoor ze over een brede kennisbank beschikken. Ze willen samen met alle partijen werken aan een integrale gebiedsvisie met een aansprekend duurzaam toekomstperspectief. 

Kortom: GCN wil een brug slaan tussen alle partijen die een duurzaam Nieuwkoop voor ogen hebben. 

Resultaat

Inmiddels heeft GCN  vijf postcoderoosprojecten (zon op dak) gerealiseerd. De coöperatie telt 120 leden en werkt aan nog meer zon-op-dakprojecten in de gemeente. Daarnaast houdt de coöperatie zich bezig met onderwerpen als duurzame mobiliteit, verduurzamen van bedrijven en woningen, verminderen van voedselverspilling, nieuwe technologie die energie uit biomassa haalt en de CO2 daarbij vastlegt, het opleiden van energiecoaches en het faciliteren van de sectortafels duurzame ontwikkeling. Kijk voor meer informatie over de coöperatie op www.gcnieuwkoop.nl 

 

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen