SCE-subsidie 2023 (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking)

Mede dankzij de inspanningen van onze koepelorganisatie Energie Samen vallen de nieuwe subsidiebedragen veel gunstiger uit: voor kleinverbruikersaansluitingen (t/m 3x80A): € 0,14 en voor  grootverbruikersaansluitingen € 0,131 per kWh (dat was voor 2022: € 0,124 resp. € 0,096). Dit betekent dat potentiële projecten weer een positieve business-case laten zien. Daarbij geldt voor grootverbruikersaansluitingen wel de beperking dat het vermogen van de installatie op 50% afgetopt moet worden vanwege de congestieproblematiek op het net.

Op 9 januari 2023 is de derde subsidieronde van start gegaan. Wij hebben in elk geval één project met 550 zonnepanelen hiervoor aangemeld. Jammer genoeg heeft de netwerkbeheerder Liander ons intussen laten weten dat een aansluiting pas in het 4e kwartaal van 2024 gerealiseerd kan worden. Dat is evenwel geen belemmering om voor dat project nu al subsidie aan te vragen.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.