SCE-subsidie 2023 (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking)

Mede dankzij de inspanningen van onze koepelorganisatie Energie Samen vallen de nieuwe subsidiebedragen veel gunstiger uit: voor kleinverbruikersaansluitingen (t/m 3x80A): € 0,14 en voor  grootverbruikersaansluitingen € 0,131 per kWh (dat was voor 2022: € 0,124 resp. € 0,096). Dit betekent dat potentiële projecten weer een positieve business-case laten zien. Daarbij geldt voor grootverbruikersaansluitingen wel de beperking dat het vermogen van de installatie op 50% afgetopt moet worden vanwege de congestieproblematiek op het net.

Op 9 januari 2023 is de derde subsidieronde van start gegaan. Wij hebben in elk geval één project met 550 zonnepanelen hiervoor aangemeld. Jammer genoeg heeft de netwerkbeheerder Liander ons intussen laten weten dat een aansluiting pas in het 4e kwartaal van 2024 gerealiseerd kan worden. Dat is evenwel geen belemmering om voor dat project nu al subsidie aan te vragen.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen