Schrijf u nu in voor de tweede tranche van De Watergeuzen.

Na de succesvol verlopen eerste tranche, die ruim € 660.000 opleverde, loopt nu de inschrijving voor de tweede tranche. In totaal moet er 1.600.000 euro opgehaald worden; samen met de eerste inschrijvingen voor de tweede tranche is nu 50% binnen. Sinds oktober 2021 zijn de twee windmolens (langs de A4 bij Zoeterwoude) in eigendom van Rijnland Energie. De aandelen van het windpark zijn via de notaris formeel overgedragen aan het bestuur van Rijnland Energie.

Mede-eigenaar worden?

U kunt mede-eigenaar worden door participaties (obligaties) te kopen. Dat kan vanaf € 250,.-; de maximale investering per tranche is € 20.000. Door mee te doen krijgt u zeggenschap over de windmolens en investeert u in lokale, duurzame windenergie. De coöperatie keert jaarlijks een rendement op uw inleg uit (het streven is tenminste 3 %). Tot 31 december kunt u nog inschrijven voor de tweede tranche. Nadere informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op de website van Rijnland Energie:  https://www.rijnlandenergiecooperatie.nl/watergeuzen/

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen