Sectortafels energietransitie en duurzame ontwikkeling van start

Op 28 juni 2020 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd en is er begonnen met de uitvoering. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

hernieuwbare energie

Vanuit het klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in 30 regio’s om regionale energiestrategieën (RES) te ontwikkelen op het gebied van energiebesparing, opwek door zon en wind, warmte en mobiliteit. Nieuwkoop is een van de gemeenten in de regio Holland Rijnland (HR). De gemeente wil haar inbreng in de RES mede baseren op een participatieproces van zowel inwoners als bedrijven, organisaties en instellingen.

De gemeente heeft recent met een webinar de aftrap gegeven voor inwonersparticipatie, wat nu wordt gevolgd door een online enquête over met name zonne- en windenergie.

Sectortafels

Op initiatief van de Gebiedscoöperatie en met ondersteuning van de VON en van de LTO’s land- en glastuinbouw, zijn zeven sectortafels ingericht waarin bedrijven, instellingen, maatschappelijke- en brancheorganisaties, gemeente en de GCN samenwerken om de energietransitie en concrete verduurzamingsmogelijkheden te helpen verbreden en versnellen. Dat zijn de sectoren industrie, MKB-diensten, landbouw, glastuinbouw, bodem-water-natuur-klimaat, mobiliteit en de gebouwde omgeving.

De tafels zijn intussen van start gegaan en zullen eind januari in een advies hun eerste bevindingen aan de gemeente melden. Dit met betrekking tot zowel de RES als concrete verduurzamingsmogelijkheden. Dat laatste sluit ook aan op het gemeentelijke duurzaamheidsprogramma 2021-23 dat in februari in de gemeenteraad wordt behandeld. Intussen worden binnen en tussen tafels ook kennis en informatie uitgewisseld en acties ondernomen om meer concrete projecten te kunnen realiseren.

Deelnemen?

Alle bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties die willen verduurzamen kunnen deelnemen aan de tafels. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij voorzitter@gcnieuwkoop.nl, voorzitter@vonieuwkoop.nl, klbarendregt@gmail.com, of info@marcelvantol.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.