Sectortafels energietransitie en duurzame ontwikkeling van start

Op 28 juni 2020 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd en is er begonnen met de uitvoering. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

hernieuwbare energie

Vanuit het klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in 30 regio’s om regionale energiestrategieën (RES) te ontwikkelen op het gebied van energiebesparing, opwek door zon en wind, warmte en mobiliteit. Nieuwkoop is een van de gemeenten in de regio Holland Rijnland (HR). De gemeente wil haar inbreng in de RES mede baseren op een participatieproces van zowel inwoners als bedrijven, organisaties en instellingen.

De gemeente heeft recent met een webinar de aftrap gegeven voor inwonersparticipatie, wat nu wordt gevolgd door een online enquête over met name zonne- en windenergie.

Sectortafels

Op initiatief van de Gebiedscoöperatie en met ondersteuning van de VON en van de LTO’s land- en glastuinbouw, zijn zeven sectortafels ingericht waarin bedrijven, instellingen, maatschappelijke- en brancheorganisaties, gemeente en de GCN samenwerken om de energietransitie en concrete verduurzamingsmogelijkheden te helpen verbreden en versnellen. Dat zijn de sectoren industrie, MKB-diensten, landbouw, glastuinbouw, bodem-water-natuur-klimaat, mobiliteit en de gebouwde omgeving.

De tafels zijn intussen van start gegaan en zullen eind januari in een advies hun eerste bevindingen aan de gemeente melden. Dit met betrekking tot zowel de RES als concrete verduurzamingsmogelijkheden. Dat laatste sluit ook aan op het gemeentelijke duurzaamheidsprogramma 2021-23 dat in februari in de gemeenteraad wordt behandeld. Intussen worden binnen en tussen tafels ook kennis en informatie uitgewisseld en acties ondernomen om meer concrete projecten te kunnen realiseren.

Deelnemen?

Alle bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties die willen verduurzamen kunnen deelnemen aan de tafels. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij voorzitter@gcnieuwkoop.nl, voorzitter@vonieuwkoop.nl, klbarendregt@gmail.com, of info@marcelvantol.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen