Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Verder zijn we met enkele VVE’s in gesprek over de mogelijkheden om zonnepanelen op het dak te plaatsen, ofwel voor eigen verbruik of in combinatie met een postcoderoosproject.
Vanuit de constructeur hebben we ook een positief advies ontvangen om zonnepanelen te plaatsen op twee stallen in Nieuwveen. De daken zijn in ieder geval geschikt bevonden.

Concrete resultaten

Voor het project op de Transportweg 84, waarvoor we eerder akkoord hadden van de ondernemer, hebben we direct nadat de subsiedieregeling was  opengesteld de SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) subsidie aangevraagd. Door een aangepast legplan komt dit project uit op 700 panelen. Afgelopen week ( 5 april) hebben we voor dit project een positieve beschikking ontvangen. Dat betekent dat een subsidiebedrag van maximaal € 286.000 over een periode van 15 jaar is toegekend. Dit maximale bedrag hangt af van wat wij als vergoeding voor de opgewekte elektra ontvangen. Helaas is de enige beperking om snel aan de slag te gaan dat Liander pas in het eerste kwartaal van 2024 de aansluiting kan realiseren.

Voor het project Arie van Rijn RVS in Ter Aar hebben we akkoord van de ondernemer om zijn dak te gebruiken voor een postcoderoosproject van 200 panelen. Op dit moment verzamelen we alle noodzakelijke gegevens om  direct daarna de subsidieaanvraag in te dienen. Op maandag 5 juni wordt de nieuwe 3x80A aansluiting voor dit project gerealiseerd.

De ondernemer overweegt om gelijktijdig met ons project op een ander dak 84 panelen voor eigen verbruik te installeren.

Bij Thijs Standbouw in Ter Aar worden begin mei 150 panelen voor eigen verbruik geïnstalleerd. Momenteel onderzoekt de constructeur of een ander dak van deze firma geschikt is om zonnepanelen te plaatsen. De ondernemer heeft toegezegd dat indien dit dak geschikt is wij toestemming krijgen om een volgend postcoderoosproject te realiseren.
Later wordt op deze locatie een uitbreiding voorzien die ons ook een mooie kans kan geven.
Jan de Boer, die enkele panden op het industrieterrein Bovenlanden verhuurt, heeft ook opdracht gegeven voor de installatie van 148 panelen op één van z’n panden voor eigen verbruik. Dit wordt in de tweede week van mei gerealiseerd. We zijn nog in overleg om op één van de andere, al goedgekeurde daken, een postcoderoosproject op te zetten.

Voor de Grofsmederij in Nieuwkoop hebben we intussen alle offertes binnen. De offertes worden beoordeeld en binnenkort bespreken we met de eigenaar of en hoe we verder gaan. Dit betreft ruim 2.200 panelen voor eigen verbruik. Later dit jaar wordt er nog een forse uitbouw gerealiseerd waar mogelijk wel opties zijn voor een postcoderoosproject.

Met een viertal VVE’s zijn we in gesprek over de mogelijkheden die VVE’s hebben met betrekking tot de plaatsing van zonnepanelen op het eigen dak. Juridisch geeft dit extra uitdagingen omdat het dak gezamenlijk eigendom is van alle bewoners. Voor twee VVE’s is de insteek om alleen te kijken naar het eigen verbruik van de bewoners en het algemeen verbruik voor liften e.d. Bij de andere twee VVE’s bestaat de mogelijkheid om een deel van het dak te gebruiken voor een postcoderoosproject.

Op de locatie van Joha melkveebedrijf in Nieuwveen hebben we recent voor twee stallen een positieve verklaring van de constructeur ontvangen. Hier is het sowieso de bedoeling om een deel van het dak te gebruiken voor eigen verbruik en het restant voor een postcoderoosproject. Momenteel zijn we alle details met betrekking tot saneren asbest op één stal, planning, legplan, offertes en de mogelijkheden voor de nieuwe aansluiting aan het uitwerken. Hopelijk kunnen we in de volgende nieuwsbrief meer vertellen over dit project.

We blijven geïnteresseerd in nieuwe projecten dus als u dit leest en denkt: ik heb wel interesse om mijn bedrijfsdak (deels) ter beschikking te stellen of u kent iemand die dat mogelijk zou willen, dan horen wij het graag via info@gcnieuwkoop.nl.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.

Energiecoaches- achthonderd huisbezoeken - gebruik van warmtebeeldcamera’s

Energiecoaches- achthonderd huisbezoeken - gebruik van warmtebeeldcamera’s

Afgelopen periode hebben energiecoaches een proef afgerond om huurders die het moeilijk hebben met hun energierekening en daarvoor energietoeslag krijgen, te bezoeken en te helpen om hun energierekening te verlagen.