Update lopende postcoderoosprojecten oktober 2022

De enorme stijging van de energietarieven heeft er ook de laatste  maanden toe geleid dat de interesse van ondernemers om met ons te praten over de mogelijkheden van "Zon op dak" enorm is toegenomen. Ook ons onderzoek naar slimme energiesystemen op bedrijventerrein Bovenland zorgt voor extra vraag.
Veel ondernemers zijn intussen bezocht en hebben een advies gekregen. Een grote groep heeft aangegeven om op basis van ons advies de opties verder uit te werken. Daarbij is soms het gehele dak nodig om het volledige eigen verbruik op te wekken maar er is ook potentieel voor gezamenlijke projecten waarbij GCN een deel van het dak kan gebruiken voor een postcoderoosproject.

Op dit moment ligt voor een zevental projecten alle noodzakelijk informatie bij onze constructeur ter beoordeling van de dakconstructie.
Ook deze maand staan er nog voldoende gesprekken met ondernemers in de agenda. Al met al een goed vooruitzicht op meer te realiseren projecten.

Dit jaar waren de subsidiebedragen voor een postcoderoosproject aangesloten op een grootverbruikaansluiting niet toereikend om een project te realiseren. De sterk gestegen installatiekosten (30-40%) waren niet meegenomen in de tarieven voor dit jaar. Met name door onze  koepelcoöperatie "Energie Samen" is veel werk verricht om de overheid hiervan te overtuigen. Later deze maand verwachten we de (verbeterde) nieuwe subsidietarieven voor 2023.

Concrete resultaten.

Bij Blokland B.V. in Ter Aar is de opdracht voor 315 zonnepanelen voor eigen verbruik verstrekt aan de installateur. Deze zijn verdeeld over twee daken waarvan er bij één dak eerst asbest gesaneerd moet worden. Er is op deze daken nog ruimte voor 460 extra panelen. Momenteel zijn we nog in overleg of de ondernemer deze extra panelen wil inzetten voor eigen gebruik als gevolg van verdere elektrificatie van het bedrijf of ter beschikking wil stellen aan GCN. Sowieso gaat het totale dakoppervlak gebruikt worden voor zonnepanelen.

Met de eigenaren van OnderDak Nieuwkoop, Transportweg 84, hebben we een dakovereenkomst afgesloten. Dit dak is goedgekeurd door de constructeur en er liggen al 100 panelen voor eigen verbruik. Er is nog voldoende ruimte voor 500-550 panelen om een postcoderoosproject te realiseren.

Ook de offerte van Liander voor een nieuwe 3x250A aansluiting is ontvangen en de noodzakelijke ruimte op het net is bevestigd. Uitvoering zal na goedkeuring offerte waarschijnlijk nog 1,5 jaar duren.

Zodra de nieuwe subsidiebedragen voor 2023 bekend zijn kunnen we dit project doorrekenen op haalbaarheid en, indien positief, de termsheet opstellen.

Voor een derde project met een kleinverbruikersaansluiting (200 panelen) zijn wij nog steeds in afwachting van het definitieve akkoord van de dakeigenaar en de ondertekening van de dakovereenkomst. 

Zodra één van deze projecten concreet wordt zullen we eenieder op de wachtlijst daarover informeren.

We blijven altijd geïnteresseerd in nieuwe projecten dus als u dit leest en denkt ik heb wel interesse om mijn bedrijfsdak (deels) ter beschikking te stellen of u kent een collega ondernemer of private eigenaar die dat mogelijk zou willen, dan horen wij dat graag via info@gcnieuwkoop.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.