Update lopende projecten April 2021.

 

Zesde project open voor inschrijving!

Zoals u waarschijnlijk al heeft gelezen in de lokale media: ons zesde postcoderoosproject is open voor inschrijving. Dit project wordt gerealiseerd bij de firma van der Laan aan de Transportweg 24, 2421 LS in Nieuwkoop. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn intussen afgerond en de opdracht voor het installeren van de zonnestroominstallatie is gegeven. Begin mei worden de huidige asbestdaken gesaneerd en voorzien van een nieuw sandwichplaten dak. Direct aansluitend wordt de constructie voor een deel verstevigd om aan de eisen van de constructeur te voldoen. Zodra die werkzaamheden zijn uitgevoerd zal onze installateur de zonnepanelen installeren.

Op het dak van het pand van vakgarage van der Laan komen 120 zonnepanelen voor eigen gebruik van de firma van der Laan zelf. Hierbij is al rekening gehouden met een forse toename van elektrisch vervoer en additioneel opladen. Op het naastgelegen dak van van der Laan groepsvervoer komen 558 zonnepanelen, waarvan er 98 voor eigen verbruik van de firma van der laan zijn en 460 voor de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop. Voor de definitieve aansluiting op het net zijn we afhankelijk van de netbeheerder, Liander. De laatste weken worden er in de omgeving werkzaamheden uitgevoerd door Liander om het net en de transformator geschikt te maken. Volgens opgave van Liander, de netbeheerder, zijn we dan uiterlijk eind juni aangesloten op het net en dus volledig operationeel.

De inschrijving loopt voorspoedig met op dit moment nog 49 panelen beschikbaar.

Projecten in de pijplijn

Per 1/4/2021 is de huidige postcoderoosregeling voor nieuwe projecten komen te vervallen. De nieuwe regeling “Subsidieregeling Coöperatieve Energie-opwekking (SCE)” kent een vergelijkbare methodiek als de SDE+ regeling. Dit betekent dat je vooraf akkoord moet hebben over je project voordat je tot uitvoering kan overgaan. In de volgende nieuwsbrief zullen we de nieuwe SCE-regeling uitgebreid toelichten.

Naast duidelijke voordelen heeft de nieuwe regeling helaas ook één nadeel. Na aanvraag voor subsidie heeft het RVO 13 weken de tijd om de aanvraag te beoordelen met de optie om deze termijn éénmalig met 13 weken te verlengen. Het kan dus even duren voordat we een positieve beschikking ontvangen en daarmee groen licht voor het aangevraagde project krijgen.

Wij blijven op zoek naar daken zodat we altijd voldoende in de pijplijn hebben om continuïteit van projecten te verzekeren.

Vanaf 1/4/2021 kunnen coöperaties en VVE’s conform de nieuwe methodiek subsidie aanvragen voor nieuwe projecten. Wij waren goed voorbereid en hebben direct bij de eerste mogelijkheid voor drie projecten subsidie aangevraagd.

Met twee ondernemers in Nieuwkoop zijn we al in een vergevorderd stadium van overeenstemming; het derde dak wordt samen met Groene Hart Energie ontwikkeld.

Trenomat

Op het dak van “Trenomat” op de Transportweg 46, 2421 LS in Nieuwkoop kunnen in totaal 500 zonnepanelen geplaatst worden, waarvan 50 voor eigen gebruik van de firma Trenomat en 450 voor de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop.

Comforta

Het andere pand is van Comforta op de Nijverheidsweg 5, 2421 LR, in Nieuwkoop. Dit dak is geschikt voor 700 zonnepanelen, waarvan er 120 voor de eigenaar zijn en 580 voor GCN.

Groene Hart Coöperatie

Daarnaast werken wij samen met de Groene Hart Coöperatie uit Alphen aan den Rijn om op een agrarisch bedrijf drie daken met ruimte voor bijna 2.000 panelen te exploiteren. Voor GCN hebben we de aanvraag voor subsidie uitgestuurd voor ons aandeel van 500 panelen.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen