Update lopende projecten augustus 2021.

 

Ons zesde project is in bedrijf sinds 25 juni 2021.

Het project bij de firma Van Der Laan aan de Transportweg 24 in Nieuwkoop is sinds 25 juni operationeel. Met in totaal 460 panelen van de coöperatie en 218 voor de eigenaar is dit project mooi midden in het zonnige seizoen opgeleverd.

De resultaten van het project zijn te volgen op monitoringpublic.solaredge.com via “openbare installaties” onder de naam GCN Transportweg 24.

Projecten in de pijplijn.

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief hebben we in april 2021 voor drie projecten aanvragen ingediend onder de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energie-opwekking. Op 23 juli hebben we een reactie van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ontvangen op onze aanvragen. Voor de projecten aan de Nijverheidsweg 5, Comforta en Transportweg 46, Trenomat, beide in Nieuwkoop,  hebben we een positieve beschikking ontvangen.

Comforta en Trenomat.

Alle voorbereidingen zijn zo goed als afgerond. Intussen hebben we voor alle projecten ook een positieve reactie van Liander ontvangen dat er voldoende ruimte op het net is om de projecten te realiseren. Een definitieve overeenkomst met de dakeigenaren is het enige wat we nu nog moeten afronden voordat we aan de slag kunnen. Deze gesprekken vinden binnenkort plaats. Wij hopen dat we in de volgende nieuwsbrief kunnen melden dat er een begin is gemaakt met één of beide projecten.

Groene Hart Coöperatie.

Het RVO heeft geconstateerd dat op het pand in Alphen aan den Rijn, het derde project  waarvoor wij subsidie hebben aangevraagd, ook nog een SDE++ beschikking actief is. Om onze SCE-aanvraag goedgekeurd te krijgen moet de eigenaar die bestaande beschikking intrekken.

Wij zijn hierover in overleg met de Groene Hart Coöperatie en de eigenaren. Zodra er nieuws is laten we dat weten.

Feestelijke opening projecten zaterdag 9 oktober.

Voor onze leden die participeren in ons eerste of tweede project is bekend dat we onze projecten feestelijk openen.

Als gevolg van alle coronamaatregelen was dat sinds de oplevering van ons derde project helaas niet meer mogelijk. Nu de omstandigheden gunstiger zijn willen wij op 9 oktober 2021 de projecten: Harsweg 17 in Ter Aar, Bedrijfsweg 19-21 in Nieuwkoop, ’t Anker in Nieuwveen en het laatste project Transportweg 24 in Nieuwkoop feestelijk openen.

Alle participanten van deze projecten en andere geintereseerden zijn daarbij van harte welkom. Op zaterdag 9 oktober verzamelen alle deelnemers zich vanaf 13.30 uur op de Transportweg 24 in Nieuwkoop. Om 14.00 uur vertrekken we voor een rit in een bijzonder voertuig (wat dit is verklappen we nog niet) langs alle bovengenoemde projecten. Op iedere locatie is een korte stop gepland met de mogelijkheid rond te kijken. De betrokken eigenaren zullen een toelichting geven over het project. Rond 16.00 uur zullen we weer terugkomen op de Transportweg 24 voor een hapje en een drankje. Wethouder Gerben van Duijn zal namens de gemeente aanwezig zijn en een woordje spreken bij deze feestelijke opening.

Aanmelden.

Wilt u hierbij aanwezig zijn stuur dan een berichtje naar info@gcnieuwkoop.nl en vermeld met hoeveel personen u komt zodat we de logistiek daarop kunnen afstemmen.

Wij hopen velen van u te zien tijdens deze feestelijke dag.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.