Update nieuwe postcoderoosprojecten december 2021

Groene Hart Coöperatie

Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief waren wij toen nog actief bezig met drie projecten. Helaas moeten wij melden dat het project in samenwerking met de Groene Hart Coöperatie is afgevallen. De eigenaar van het pand wil zijn eigen SDE++ beschikking behouden. Daardoor is onze aanvraag bij het RVO afgewezen. Uiteindelijk wordt het dak wel volledig gebruikt voor zonnepanelen dus dat is positief en volledig in lijn met de doelstelling van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop.

Trenomat

Voor het project op de Transportweg 46 te Nieuwkoop staan alle signalen op groen. De afspraken met de eigenaar van het pand, Liander, het meetbedrijf en onze installateur zijn afgerond. Het wachten is nu op enkele dagen mooi/droog weer. Op deze locatie moet voordat we de zonnepanelen kunnen plaatsen eest de huidige dakbedekking worden vervangen.

De eigenaar heeft ervoor gekozen om ook direct een permanent veiligheids/lijnsysteem aan te brengen zodat in de toekomst werkzaamheden op het dak veilig uitgevoerd kunnen worden. Door deze toevoeging is het aantal panelen nog niet exact aan te geven maar volgens de huidige tekeningen komen we uit op 470 panelen. We hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en we hier snel aan de slag kunnen.

Comforta

Het andere project waar we een positieve beschikking voor hebben ontvangen is de Nijverheidsweg 5, ook in Nieuwkoop. Voor dit project hebben we een nieuwe 3x250A aansluiting op het net nodig voor de teruglevering van opgewekte groene stroom. Het goede nieuws is dat deze aanvraag bij Liander is goedgekeurd en dat er voldoende ruimte is op het net om ook daadwerkelijk te kunnen terugleveren. Het minder goede nieuws was dat Liander door personeelsgebrek de aansluiting pas Q4-2022 of Q1-2023 zou kunnen realiseren. Daar konden we uiteraard niet mee akkoord gaan. De afgelopen maanden hebben we enkele technische alternatieven uitgewerkt en zijn ook continue in gesprek gebleven met Liander. Uiteindelijk hebben we door onze goede contacten bij Liander nu toch overeenstemming over de aanleg in maart 2022.

De tweede uitdaging op deze locatie was het verkrijgen van toestemming van de verzekeraar van het pand voor het plaatsen van zonnepanelen. Na veel discussie over en weer over de eisen en voorwaarden waaronder we het dak kunnen gebruiken hebben we deze week eindelijk groen licht gekregen.

We zijn nu in finale discussie met de eigenaar van het pand om het aantal zonnepanelen te bepalen. Er komen er sowieso 120 voor de eigenaar en 460 voor de GCN. Het aantal voor de coöperatie kan,  als de eigenaar akkoord gaat om ook een nieuw deel van het dak te gebruiken, nog oplopen naar 580 panelen.

De planning met de installateur is gemaakt om hier snel aan de slag te gaan.

Inschrijving voor beide projecten

De inschrijving voor beide projecten start kort na de ALV van woensdag 1 december. Degenen die op de wachtlijst staan, ontvangen als eersten bericht hierover.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.