Update postcoderoosprojecten

Toen we begonnen met onze Gebiedscoöperatie was ons doel om binnen twee jaar vijf postcoderoosprojecten gerealiseerd te hebben. Daarin zijn we geslaagd. Onderstaand een korte update van onze postcoderoosprojecten. De algemene conclusie: samen met alle participanten in onze vijf projecten zijn we trots op wat we bereikt hebben.

Bedrijfsweg 19-21

Noordenseweg 39

Ons eerste project op de Noordenseweg 39 in Nieuwkoop is operationeel vanaf juni 2019. In 2020 hebben we 66.500 kWh opgewekt. Met een rendement van 98% ligt dat ruim boven de verwachting (266 kWh per paneel van 275 Wp).

Transportweg 4

Bij Omefa, ons tweede project aan de Transportweg 4 in Nieuwkoop, kunnen we eveneens terugkijken op een goed jaar. Met een opbrengst van 216.500 kWh is het rendement  92% (309 kWh per paneel van 335 Wp).

Zowel het eerste als het tweede project liggen in een zogenaamde oost-west opstelling. Het geprognotiseerde rendement voor een dergelijke opstelling is 85%, dus beide projecten hebben boven verwachting gepresteerd.

Harsweg 17

Het derde project op de Harsweg 17 in Ter Aar is in augustus 2020 in bedrijf genomen. De opbrengst met 186 panelen is ruim 17.000 kWh voor onze leden. De eigenaar van het pand heeft voor eigen gebruik 32 zonnepanelen op de wand gemonteerd. Deze zijn aangesloten op twee gebruikte accu’s uit een vorkheftruck. D.m.v. een energiemanagementsysteem wordt het eigen gebruik van de opgewekte stroom gemaximaliseerd. Alleen als er geen zon is en de accu’s leeg zijn wordt er stroom uit het net afgenomen. De eerste resultaten zien er goed uit.

Bedrijfsweg 19-21

Het vierde project op de Bedrijfsweg 19-21 in Nieuwkoop is nog maar heel recent opgeleverd, namelijk begin november 2020. Op dit project met 394 panelen was in een recordtijd volledig ingeschreven. In de beperkte periode dat dit project operationeel is, is toch al 2.700 kWh opgewekt. Wat ons betreft een prima start.  

A.H. Kooistrastraat 29

Ons vijfde en meest bescheiden project met 56 panelen van 340 Wp wordt uitgevoerd bij ’t Anker aan de A.H. Kooistrastraat 29 in Nieuwveen. Dit project wordt in de week van 21-25 december in gebruik genomen. Ook hier zijn alle panelen al toegewezen aan participanten.

Helaas hebben wij i.v.m. met de coronabeperkingen na het tweede project geen feestelijke openingen meer kunnen organiseren. Daarom willen we langs deze weg alle participanten in de vijf projecten hartelijk danken voor hun deelname. Zonder u was het niet gelukt deze vijf projecten operationeel te krijgen.

Belangrijker nog: zonder u was het niet gelukt om ruim 300.000 kWh stroom op te wekken en 138,5 ton CO2 uitstoot te besparen. Dit is gelijk aan het jaarverbruik van  120 gezinnen en het planten van 4145 bomen.

Plannen voor 2021

We zijn met verschillende ondernemers in gesprek over het beschikbaar stellen van hun daken voor postcoderoosprojecten, maar we noemen hier de twee meest actuele.

Bij van der Laan, groepsvervoer en vakgarage in Nieuwkoop, zijn we aan de slag om te assisteren bij het saneren van asbest op de bestaande panden. Zodra het nieuwe dak is geplaatst, zullen beide daken volledig worden benut voor zonnepanelen. Alle voorbereidende werkzaamheden (offertes aanvragen, constructieberekeningen, overleg Liander, aanvraag subsidies etc.) zijn in uitvoering.

Een deel van het dak zal voor eigen gebruik van de firma van der Laan zelf zijn. Daarbij is rekening gehouden met een groter deel elektrisch vervoer in de toekomst. De rest van het dak wordt ter beschikking gesteld aan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop. We staan aan het begin en we zijn afhankelijk van meerdere partijen maar de verwachting is dat we eind Q1/begin Q2 2021 in bedrijf kunnen zijn. De Gebiedscoöperatie Nieuwkoop zal ook deze ondernemer zoveel mogelijk ontzorgen in de voorbereiding en uitvoering van het project.

Een ander veelbelovend project is Ekodorp in Alphen aan den Rijn. Dit betreft een locatie met meerdere grote daken waar we onderzoeken of het mogelijk is om met twee of drie andere coöperaties projecten te exploiteren. Daarbij heeft iedere coöperatie zijn “eigen dak” en overeenkomst met de eigenaar. Technisch is alles al goed voorbereid. De uitdaging zit hier met name in de voorfinanciering van de benodigde infrastructuur. Wij hopen hier nog voor de kerst duidelijkheid over te krijgen.

Zoals u ziet, ook voor 2021 zitten er nog voldoende activiteiten in de pijplijn.

Samenwerken?

Bent u ondernemer en wilt u ook weten of uw dak geschikt is voor een mogelijk postcoderoosproject? U kunt zich altijd melden via info@gcnieuwkoop.nl als u de mogelijkheden van samenwerken wilt bespreken.

 

 

 

 

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.