Verlaging energiebelasting

Op 11 november is door de Tweede Kamer het Belastingplan 2022 vastgesteld.

Vanwege de sterk gestegen energieprijzen is daarin een eenmalige extra verhoging van de vermindering energiebelasting opgenomen (vast bedrag als tegemoetkoming verhoogd met € 265,- , incl. BTW).

Daarnaast is het tarief van de energiebelasting op elektriciteit ten opzichte van de oorspronkelijk voorziene verlaging eenmalig met nog eens € 0,066 (incl. BTW) verlaagd.

Teruggave energiebelasting lager

De extra, eenmalige, verlaging met € 0,066 raakt al onze deelnemers aan de reeds in bedrijf zijnde zes postcoderoosprojecten. De teruggave energiebelasting over 2022 (wordt uitgekeerd in 2023) zal dan aanmerkelijk lager uitvallen. Voor een zonnepaneel met een opbrengst van 285 Wp scheelt dat bijna € 19,- per zonnepaneel aan teruggave energiebelasting in 2023.

Nu de energieprijzen zo sterk gestegen zijn, zal dat komend jaar ook zijn neerslag vinden in de vergoeding die wij als coöperatie voor de geleverde stroom ontvangen. Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2022 zal gekeken worden of het daardoor naar verwachting hogere resultaat de mogelijkheid tot enige compensatie biedt.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Inschrijving projecten gesloten

Inschrijving projecten gesloten

Maandag 27 november is de inschrijving op de postcoderoosprojecten Transportweg 46 en Nijverheidsweg 5 afgesloten.

Inschrijven nieuwe postcoderoosprojecten

Inschrijven nieuwe postcoderoosprojecten

Inschrijving op de twee nieuwe postcoderoosprojecten is geopend.

Update nieuwe postcoderoosprojecten december 2021

Update nieuwe postcoderoosprojecten december 2021

De voorbereidingen voor ons zevende en achtste project zijn in volle gang. Helaas is één project afgevallen, maar twee projecten met in totaal ruim 900 zonnepanelen lopen voorspoedig. Dit zijn de projecten Trenomat en Comforta.