Verlaging energiebelasting

Op 11 november is door de Tweede Kamer het Belastingplan 2022 vastgesteld.

Vanwege de sterk gestegen energieprijzen is daarin een eenmalige extra verhoging van de vermindering energiebelasting opgenomen (vast bedrag als tegemoetkoming verhoogd met € 265,- , incl. BTW).

Daarnaast is het tarief van de energiebelasting op elektriciteit ten opzichte van de oorspronkelijk voorziene verlaging eenmalig met nog eens € 0,066 (incl. BTW) verlaagd.

Teruggave energiebelasting lager

De extra, eenmalige, verlaging met € 0,066 raakt al onze deelnemers aan de reeds in bedrijf zijnde zes postcoderoosprojecten. De teruggave energiebelasting over 2022 (wordt uitgekeerd in 2023) zal dan aanmerkelijk lager uitvallen. Voor een zonnepaneel met een opbrengst van 285 Wp scheelt dat bijna € 19,- per zonnepaneel aan teruggave energiebelasting in 2023.

Nu de energieprijzen zo sterk gestegen zijn, zal dat komend jaar ook zijn neerslag vinden in de vergoeding die wij als coöperatie voor de geleverde stroom ontvangen. Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2022 zal gekeken worden of het daardoor naar verwachting hogere resultaat de mogelijkheid tot enige compensatie biedt.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Update lopende postcoderoosprojecten juni 2022

Update lopende postcoderoosprojecten juni 2022

We kijken terug op een succesvolle opening van onze laatste twee projecten: Nijverheidsweg 5 (Comforta) en Transportweg 46 (Trenomat).

Overstappen van energieleverancier

Overstappen van energieleverancier

Als u overstapt van energieleverancier is het dringende verzoek dat ook door te geven aan onze penningmeester via penningmeester@gcnieuwkoop.nl.

Nieuwsbrief de Watergeuzen

Nieuwsbrief de Watergeuzen

Tot en met 30 juni 2021 loopt de derde en laatste inschrijvingsronde voor de twee windmolens bij Zoeterwoude: de Watergeuzen.