Vijfde postcoderoosproject in bedrijf

Op 24 december zijn de zonnepanelen op het dak van ’t Anker in Nieuwveen in gebruik gesteld. Hiermee heeft de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop, GCN, haar vijfde postcoderoosproject gerealiseerd.

Jaarverbruik van 160 huishoudens

Nog net voor de Kerst zijn de zonnepanelen op ’t Anker, de gemeenschapsruimte van de Protestantse Gemeente Nieuwveen, aangesloten op het openbare net. Daarmee is het vijfde postcoderoosproject van GCN een feit. De vijf projecten samen omvatten 1.586 zonnepanelen en zorgen voor een geschatte jaarlijkse opbrengst van 440.000 kWh. Daarmee wordt het jaarverbruik van ca. 160 huishoudens volledig afgedekt.

Nieuwe projecten op stapel

Het zesde project is inmiddels alweer in ontwikkeling. GCN is samen met van der Laan, groepsvervoer en vakgarage, hard aan de slag om de daken van het bedrijf te benutten voor de plaatsing van zonnepanelen. Eerst moet echter het bestaande asbestdak vervangen worden. De zonnepanelen die daarna geplaatst worden zijn zowel voor eigen gebruik van de firma van der Laan als voor een nieuw, zesde postcoderoosproject van de Gebiedscoöperatie. Alles is erop gericht die installatie in het begin van het tweede kwartaal in bedrijf te hebben.

Ook is GCN van plan om deel te nemen in een groot zonnepanelenproject in Alphen a/d Rijn (Ekodorp). Dit project wordt samen met andere coöperaties ontwikkeld en GCN zal een deel daarvan voor haar rekening nemen.

Daarnaast wordt er met diverse andere ondernemers gesproken over het mogelijke gebruik van hun bedrijfsdak. De nieuwe provinciale subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland is daarbij een welkome ondersteuning.

Geïnteresseerd of meer informatie?

Geïnteresseerden in deelname aan een postcoderoosproject kunnen zich al aanmelden via de website van de GCN: www.gcnieuwkoop.nl/postcoderoos. Daar kunt u ook meer informatie vinden over de werking van een postcoderoos. Deelname is niet alleen gunstig voor het milieu, ook financieel is het aantrekkelijk om te participeren in een postcoderoosproject. U leest er alles over op de website van de Gebiedscoöperatie. 

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop

In juli 2018 is GCN opgericht. De provincie Zuid-Holland heeft subsidie verleend om binnen een termijn van twee jaar vijf postcoderoosprojecten te realiseren. Met een beperkte overschrijding van die termijn met drie maanden (ondanks de corona-perikelen) is GCN volledig in deze opdracht geslaagd. Ook de subsidie van de gemeente Nieuwkoop heeft geholpen om onder meer een website en een logo te ontwerpen, aansprekende folders te produceren en een efficiënt werkende administratie in te richten.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen