Voortgangsbericht zesde postcoderoosproject

Hierbij de laatste informatie per medio februari over ons zesde postcoderoosproject aan de Transportweg 24 (Vervoerbedrijf Van Der Laan) te Nieuwkoop.

Offerte installatiebedrijf

Afgelopen week hebben wij de offerte van het installatiebedrijf ontvangen. Voor het postcoderoosproject gaat het om 460 zonnepanelen van 375 Wp met een verwachte opbrengst van 306 kWh per paneel per jaar. Op basis van deze offerte is dit project realiseerbaar binnen de door ons gehanteerde prijs van € 275,.- per zonnepaneel/participatie.

Constructieverklaring

De beoordelaar van de constructie is inmiddels ook op locatie geweest, en zal eind deze maand zijn verslag uitbrengen (de constructieverklaring). De verwachting is dat hij een positieve verklaring zal afgeven waarbij er geen extra voorzieningen aan de dakconstructie getroffen hoeven te worden.

Nieuwe dakbedekking

Voordat de zonnepanelen geplaatst kunnen worden, zal eerst de huidige (asbest) dakbedekking vervangen moeten worden. Dat staat gepland voor april, waarna de aanleg van de zonnestroominstallatie gerealiseerd kan worden.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

Van Liander (de netbeheerder) hebben wij de teleurstellende mededeling ontvangen dat in afwijking van eerdere berichten nog eerst een aanpassing aan het transformatorstation uitgevoerd moet worden. Dan pas kan onze installatie aangesloten worden. In de tweede week van juni zou dan de aansluiting op het openbare elektriciteitsnet gerealiseerd kunnen worden. Alhoewel de ‘oude’ postcoderoosregeling per 31 maart 2021 beëindigd wordt, is de latere aansluiting op het net geen belemmering om nog gebruik te kunnen maken van deze regeling.

Term sheet

Zodra de constructieverklaring binnen is, kan ons bestuur de term sheet met alle van belang zijnde gegevens voor dit project vrijgeven. Die wordt dan naar alle aanmelders voor dit project verstuurd: dat zijn er inmiddels 18 voor 154 zonnepanelen/participaties. Dan start ook de definitieve inschrijving.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.