Voortgangsbericht zesde postcoderoosproject

Hierbij de laatste informatie per medio februari over ons zesde postcoderoosproject aan de Transportweg 24 (Vervoerbedrijf Van Der Laan) te Nieuwkoop.

Offerte installatiebedrijf

Afgelopen week hebben wij de offerte van het installatiebedrijf ontvangen. Voor het postcoderoosproject gaat het om 460 zonnepanelen van 375 Wp met een verwachte opbrengst van 306 kWh per paneel per jaar. Op basis van deze offerte is dit project realiseerbaar binnen de door ons gehanteerde prijs van € 275,.- per zonnepaneel/participatie.

Constructieverklaring

De beoordelaar van de constructie is inmiddels ook op locatie geweest, en zal eind deze maand zijn verslag uitbrengen (de constructieverklaring). De verwachting is dat hij een positieve verklaring zal afgeven waarbij er geen extra voorzieningen aan de dakconstructie getroffen hoeven te worden.

Nieuwe dakbedekking

Voordat de zonnepanelen geplaatst kunnen worden, zal eerst de huidige (asbest) dakbedekking vervangen moeten worden. Dat staat gepland voor april, waarna de aanleg van de zonnestroominstallatie gerealiseerd kan worden.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

Van Liander (de netbeheerder) hebben wij de teleurstellende mededeling ontvangen dat in afwijking van eerdere berichten nog eerst een aanpassing aan het transformatorstation uitgevoerd moet worden. Dan pas kan onze installatie aangesloten worden. In de tweede week van juni zou dan de aansluiting op het openbare elektriciteitsnet gerealiseerd kunnen worden. Alhoewel de ‘oude’ postcoderoosregeling per 31 maart 2021 beëindigd wordt, is de latere aansluiting op het net geen belemmering om nog gebruik te kunnen maken van deze regeling.

Term sheet

Zodra de constructieverklaring binnen is, kan ons bestuur de term sheet met alle van belang zijnde gegevens voor dit project vrijgeven. Die wordt dan naar alle aanmelders voor dit project verstuurd: dat zijn er inmiddels 18 voor 154 zonnepanelen/participaties. Dan start ook de definitieve inschrijving.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen