Webinars nieuwe postcoderoosregeling

Op 22 maart jl. is de inschrijving gestart voor het zesde postcoderoosproject van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN): Transportweg 24 te Nieuwkoop. Inmiddels zijn er in 6 weken tijd 438 van de 460 uit te geven participaties/zonnepanelen definitief toegewezen; nog 22 zonnepanelen te gaan! Wilt u zich nog inschrijven voor het zesde Postcoderoosproject aan de Transportweg 24 te Nieuwkoop dan kan dit via de website van de Gebiedscoöperatie: www.gcnieuwkoop.nl/postcoderoos

Dit postcoderoosproject valt nog onder de (iets gunstigere) oude regeling, die per 1 april beëindigd is. In plaats daarvan is er een nieuwe postcoderoosregeling (sce-regeling = stimuleringsregeling coöperatieve energieopwekking) tot stand gebracht, Bij toekenning van de aanvraag (onze coöperatie heeft al drie aanvragen voor drie verschillende daken ingediend) ontvangt de coöperatie gedurende 15 jaar een subsidie van het Rijk, naast de reguliere opbrengst van de opgewekte elektriciteit. Qua totale opbrengsten valt de nieuwe regeling iets minder gunstig uit dan de oude regeling, maar de regeling biedt wel de mogelijkheid om met vreemd vermogen het rendement van een project aanmerkelijk te verbeteren. Voorts is de deelname aan de regeling niet meer gekoppeld aan het verbruik van het betreffende huishouden, en kan hetzelfde huishouden aan meer projecten tegelijk deelnemen.

Vanaf volgende maand  gaat onze coöperatie deze regeling via tweewekelijkse webinars nader toelichten. We geven dan informatie over de voorwaarden van de nieuwe regeling en hoe u mee kunt doen met de regeling. U kunt dan ook vragen stellen die direct on-line beantwoord worden. Om aan een webinar deel te kunnen nemen kunt u zich aanmelden via: info@gcnieuwkoop.nl  onder opgave van de sessie waaraan u wilt deelnemen. Na aanmelding ontvangt u een dag voor de sessie de gegevens voor deelname aan de sessie. De sessies zijn gepland op:

  • Donderdag 10 juni 0m 20.00 uur
  • Donderdag 24 juni 0m 20.00 uur
  • Donderdag 8 juli om 20.00 uur
  • Donderdag 22 juli om 20.00 uur

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen