Webinars / voorlopig laatste sessie over de postcoderoosregeling

De tweewekelijkse cyclus van webinars over de nieuwe postcoderoosregeling heeft inmiddels zoveel aanmeldingen voor de twee aanstaande postcoderoosprojecten opgeleverd, dat op 14 oktober a.s. voorlopig het laatste webinar over de nieuwe postcoderoosregeling gegeven wordt. Tijdens het webinar krijgt u uitleg over de nieuwe regeling, en direct online antwoord op uw vragen. Om aan dit webinar deel te  nemen kunt u zich aanmelden via: info@gcnieuwkoop.nl. Na aanmelding ontvangt u een dag voor het webinar de gegevens voor deelname. De voorlopig laatste sessie is gepland op:

 donderdag 14 oktober om 20.00 uur

Laatste nieuws

Meer nieuws
Update lopende postcoderoosprojecten juni 2022

Update lopende postcoderoosprojecten juni 2022

We kijken terug op een succesvolle opening van onze laatste twee projecten: Nijverheidsweg 5 (Comforta) en Transportweg 46 (Trenomat).

Overstappen van energieleverancier

Overstappen van energieleverancier

Als u overstapt van energieleverancier is het dringende verzoek dat ook door te geven aan onze penningmeester via penningmeester@gcnieuwkoop.nl.

Nieuwsbrief de Watergeuzen

Nieuwsbrief de Watergeuzen

Tot en met 30 juni 2021 loopt de derde en laatste inschrijvingsronde voor de twee windmolens bij Zoeterwoude: de Watergeuzen.