Webinars / voorlopig laatste sessie over de postcoderoosregeling

De tweewekelijkse cyclus van webinars over de nieuwe postcoderoosregeling heeft inmiddels zoveel aanmeldingen voor de twee aanstaande postcoderoosprojecten opgeleverd, dat op 14 oktober a.s. voorlopig het laatste webinar over de nieuwe postcoderoosregeling gegeven wordt. Tijdens het webinar krijgt u uitleg over de nieuwe regeling, en direct online antwoord op uw vragen. Om aan dit webinar deel te  nemen kunt u zich aanmelden via: info@gcnieuwkoop.nl. Na aanmelding ontvangt u een dag voor het webinar de gegevens voor deelname. De voorlopig laatste sessie is gepland op:

 donderdag 14 oktober om 20.00 uur

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen