Webinars / voorlopig laatste sessie over de postcoderoosregeling

De tweewekelijkse cyclus van webinars over de nieuwe postcoderoosregeling heeft inmiddels zoveel aanmeldingen voor de twee aanstaande postcoderoosprojecten opgeleverd, dat op 14 oktober a.s. voorlopig het laatste webinar over de nieuwe postcoderoosregeling gegeven wordt. Tijdens het webinar krijgt u uitleg over de nieuwe regeling, en direct online antwoord op uw vragen. Om aan dit webinar deel te  nemen kunt u zich aanmelden via: info@gcnieuwkoop.nl. Na aanmelding ontvangt u een dag voor het webinar de gegevens voor deelname. De voorlopig laatste sessie is gepland op:

 donderdag 14 oktober om 20.00 uur

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.