Wisselende opbrengsten projecten in 2021

De vijf postcoderoosprojecten, die geheel 2021 operationeel waren (Transportweg 24 is pas in juni gestart), laten wisselende opbrengsten zien. Zo hebben de Noordenseweg 39 en Harsweg ruim boven de norm gepresteerd, terwijl de opbrengst van de Transportweg 4 en de A.H. Kooistrastraat 29 juist iets onder de norm is uitgekomen. Voor de Bedrijfsweg 19-21 geldt dat de eerste zes maanden sprake was van begrenzing van het vermogen vanwege de kleinverbruikersaansluiting; pas in juni is de grootverbruikersaansluiting tot stand gebracht waarna het maximale vermogen van de installatie benut kon worden. In financiële zin is de lagere opbrengst in MWh ruimschoots gecompenseerd door de hogere vergoeding die met name in de tweede helft van 2021 per opgewekte kWh ontvangen is. 

 

Laatste nieuws

Meer nieuws
Update lopende postcoderoosprojecten oktober 2022

Update lopende postcoderoosprojecten oktober 2022

In de laatste Nieuwsbrief van juli 2022 hebben we al melding gemaakt van een toenemend aantal gesprekken met ondernemers.

Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 november

Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 november

Op woensdag 16 november wordt de najaars-ledenvergadering gehouden. We hebben er ditmaal voor gekozen weer een locatie in Nieuwkoop zelf te reserveren.

Onderzoek naar slimme energiesystemen

Onderzoek naar slimme energiesystemen

Ons elektriciteitsnet is ontworpen voor centrale opwek en decentrale afname van energie. Het moet voor miljarden omgebouwd worden om decentrale opwek en toenemend elektriciteitsgebruik mogelijk te maken.