Wisselende opbrengsten projecten in 2021

De vijf postcoderoosprojecten, die geheel 2021 operationeel waren (Transportweg 24 is pas in juni gestart), laten wisselende opbrengsten zien. Zo hebben de Noordenseweg 39 en Harsweg ruim boven de norm gepresteerd, terwijl de opbrengst van de Transportweg 4 en de A.H. Kooistrastraat 29 juist iets onder de norm is uitgekomen. Voor de Bedrijfsweg 19-21 geldt dat de eerste zes maanden sprake was van begrenzing van het vermogen vanwege de kleinverbruikersaansluiting; pas in juni is de grootverbruikersaansluiting tot stand gebracht waarna het maximale vermogen van de installatie benut kon worden. In financiële zin is de lagere opbrengst in MWh ruimschoots gecompenseerd door de hogere vergoeding die met name in de tweede helft van 2021 per opgewekte kWh ontvangen is. 

 

Laatste nieuws

Meer nieuws
Update lopende postcoderoosprojecten juni 2022

Update lopende postcoderoosprojecten juni 2022

We kijken terug op een succesvolle opening van onze laatste twee projecten: Nijverheidsweg 5 (Comforta) en Transportweg 46 (Trenomat).

Overstappen van energieleverancier

Overstappen van energieleverancier

Als u overstapt van energieleverancier is het dringende verzoek dat ook door te geven aan onze penningmeester via penningmeester@gcnieuwkoop.nl.

Nieuwsbrief de Watergeuzen

Nieuwsbrief de Watergeuzen

Tot en met 30 juni 2021 loopt de derde en laatste inschrijvingsronde voor de twee windmolens bij Zoeterwoude: de Watergeuzen.