Zesde postcoderoosproject in bedrijf

Op vrijdag 25 juni is het zesde postcoderoosproject van Gebiedscoöperatie Nieuwkoop U.A. (GCN) op het elektriciteitsnetwerk aangesloten, en daarmee in bedrijf gesteld. Op het dak van Van Der Laan Groepsvervoer aan de Transportweg 24 zijn 460 zonnepanelen van 375 Wp geplaatst. Daarmee wordt voor 40 deelnemers naar verwachting 142.000 kWh opgewekt, overeenkomstig het gemiddeld jaarverbruik van 55 huishoudens. Naast de 460 zonnepanelen voor GCN zijn er voor V.D. Laan zelf 98 zonnepanelen op hetzelfde dak geplaatst, en op het dak van de Vakgarage nog eens 120 zonnepanelen. De opbrengst daarvan (ca. 67.000 kWh) is volledig voor eigen gebruik en verdere verduurzaming (elektrificering) van het wagenpark.

Dit postcoderoosproject is het laatste project van GCN dat nog onder de regeling: verlaagd tarief energiebelasting, valt. Met ingang van 1 april is een nieuwe regeling van toepassing: de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. GCN heeft in april drie aanvragen voor drie verschillende daken ingediend. Als de Rijksdienst voor Ondernemingen de aanvragen toekent ontvangt de coöperatie 15 jaar lang een subsidie van het Rijk, naast de reguliere opbrengst van de opgewekte elektriciteit. Qua totale opbrengsten valt de nieuwe regeling iets minder gunstig uit dan de oude regeling, maar de regeling biedt wel de mogelijkheid om met vreemd vermogen het rendement van een project aanmerkelijk te verbeteren. Als bijdrage per participatie/zonnepaneel rekent GCN nu met een bedrag van € 100,.-, waar gedurende 15 jaar een rendement van 6,6% per jaar op gemaakt wordt. Ook is de deelname aan de regeling niet meer gekoppeld aan het verbruik van het betreffende huishouden, en kan hetzelfde huishouden aan meer projecten tegelijk deelnemen.

Aanmelding nieuwe projecten geopend.

Via de website van GCN (www.gcnieuwkoop.nl/postcoderoos) kan iedere geïnteresseerde zich al aanmelden voor de nieuwe projecten. Zodra de beschikking van de Rijksdienst voor Ondernemingen is ontvangen worden de aanmelders als eersten hierover geïnformeerd. Zij hebben met hun aanmelding het eerste recht van inschrijving. De drie projecten betreffen locaties aan de Transportweg en de Nijverheidsweg in Nieuwkoop, en een locatie in Alphen a/d Rijn. Nadere informatie daarover is te vinden in de Voorwaarden voor aanmelding; die zijn via dezelfde link te raadplegen. Elk huishouden in de gemeente Nieuwkoop kan meedoen aan de nieuwe regeling, ongeacht of u wel of geen zonnepanelen op uw eigen dak heeft, en of u een huurhuis of een eigen woning hebt. Door mee te doen stimuleert u het gebruik van daken voor energieopwekking waardoor er ook minder zon op land nodig zal zijn.    

Webinars Postcoderoosregeling

GCN geeft via tweewekelijkse webinars informatie over de voorwaarden van en hoe u mee kunt doen met de nieuwe regeling. Uw vragen worden direct on-line beantwoord. Om aan een webinar deel te  nemen kunt u zich aanmelden via: info@gcnieuwkoop.nl  onder opgave van de sessie waaraan u wilt deelnemen. Na aanmelding ontvangt u een dag voor het webinar de gegevens voor deelname. De sessies zijn gepland op:

  • Donderdag 22 juli om 20.00 uur
  • Donderdag 5 augustus om 20.00 uur

Laatste nieuws

Meer nieuws
Inschrijving projecten gesloten

Inschrijving projecten gesloten

Maandag 27 november is de inschrijving op de postcoderoosprojecten Transportweg 46 en Nijverheidsweg 5 afgesloten.

Inschrijven nieuwe postcoderoosprojecten

Inschrijven nieuwe postcoderoosprojecten

Inschrijving op de twee nieuwe postcoderoosprojecten is geopend.

Update nieuwe postcoderoosprojecten december 2021

Update nieuwe postcoderoosprojecten december 2021

De voorbereidingen voor ons zevende en achtste project zijn in volle gang. Helaas is één project afgevallen, maar twee projecten met in totaal ruim 900 zonnepanelen lopen voorspoedig. Dit zijn de projecten Trenomat en Comforta.