Elektrische deelauto’s in Nieuwkoop’

Hij komt uit de autotechniek en garagewereld; begon zijn eerste bedrijf in Noordwijk, een tweede in Lisse en de derde – ABS vd Weijden, Bosch Car Service - in Nieuwkoop. In een gesprek over duurzame mobiliteit adviseerde Theo Agterof van de VON ons met hem contact op te nemen. Aan het woord is Peter Engels.

Haalbare businesscase

‘De autobranche is niet alleen erg gevoelig voor de verandering van fossiele naar duurzame energie, de coronacrisis maakte de markt extra volatiel: na de lockdown werd er veel minder gereden en daalde de omzet dramatisch, maar met het opheffen van een aantal reisbeperkingen steeg deze weer meer dan verwacht. Uit veiligheidsoverwegingen nemen mensen nu kennelijk liever wat eerder de auto dan de trein.

Het is lastig voor een bedrijf om die ontwikkelingen steeds te blijven volgen. Je hebt een langetermijnstrategie nodig om te investeren in experimenten die inspelen op toekomstige ontwikkelingen die mogelijk ook een haalbare businesscase kunnen worden. Ik denk dat autodelen er daar een van is.

Enerzijds lijkt dat logisch omdat: autobezitters er maar enkele procenten van de tijd in rijden en met de komst van de tweede auto meestal ook nog alleen; de totale kosten per kilometer erg hoog zijn; de parkeer en filedruk veel tijd, ruimte en stress vergen; natuur, milieu, gezondheid en klimaat worden geschaad. Elektrificeren helpt de schade te verminderen, maar het concept van de deelauto kan het effectief gebruik sterk vergroten en daarmee de omvang van het wagenpark drastisch verminderen. Zo bezien zou de elektrische deelauto perspectief kunnen bieden.

Makkelijk, comfortabel en goedkoop

Maar autobezit is niet slechts logica, vooral ook gewoonte, cultuur en emotie. In dichtbevolkte steden met beperkte en dure parkeergelegenheid is autodelen al jaren gemeen goed. Maar in het open landelijk gebied, met grotere afstanden naar bestemmingen en bij gebrek aan alternatief vervoer, doet men minder makkelijk afstand van de eigen auto en is de introductie van deelauto’s veel moeilijker te organiseren. Dan moet je mensen verleiden de elektrische deelauto uit te proberen, te laten ervaren dat dat makkelijk, comfortabel en goedkoop is. Dat de tweede auto, die niet vaak gebruikt wordt, dan onnodig veel kost en ruimte inneemt.

Deelootoo

In samenwerking met de gemeente en met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop willen we onder de naam ‘deelootoo’ dit najaar starten met elektrische deelauto’s in Nieuwkoop. Ik wil daarmee koploper zijn in onze gemeente en in het Groene Hart. Het is een uitdagende investering in een experiment waarvan niet zeker is of het gaat werken. Als het wel werkt en we er in slagen quitte te spelen, is dat voorlopig een zinvolle eerste investering in een concreet voorbeeld van verduurzaming van mobiliteit, die vervolg investeringen kan uitlokken en stimuleren’.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen