Onderzoek naar slimme energiesystemen

Omdat die ombouw de snelle ontwikkeling van decentraal opgewekte hernieuwbare energie en toenemende elektrificering niet kan bijbenen ontstaan netcongestie en tekort aan lever- en teruglevermogelijkheden. Met name op piekmomenten wanneer er veel aanbod van zon- en windenergie is. Door de opgewekte energie zoveel mogelijk direct te gebruiken en door opslag en conversie kunnen die pieken aanzienlijk worden afgetopt. Ook kan de energie-effectiviteit worden vergroot door vraag en aanbod van elektriciteit en warmte met meer partijen af te stemmen en uit te wisselen. Met zulke slimme energiesystemen kunnen netcongestie, terugleverproblemen en energiekosten worden verminderd en hoeft het net uiteindelijk ook minder te worden verzwaard. Per gebied is onderzoek nodig om te bezien wat technisch, financieel en organisatorisch mogelijk is.

De provincie Zuid-Holland en gemeente Nieuwkoop hebben de subsidieaanvraag van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) gehonoreerd voor participatief onderzoek naar haalbare slimme energiesystemen met  ondernemers op bedrijventerrein Bovenland en het aangrenzende glastuinbouwgebied. Adviesbureau Merosch is gevraagd om het onderzoek uit te voeren en de gemeente, LTO en de VON ondersteunen het project. Intussen is de eerste inventariserende fase afgerond. Daarin zijn een zestal kansrijke energieconcepten geïdentificeerd. Die worden nu, in fase 2, nader uitgewerkt om een eerste beeld te krijgen van de technische en financiële haalbaarheid. Haalbaar geachte concepten zullen in fase 3 in detail worden uitgewerkt, inclusief businesscases, zodat no-regret maatregelen genomen kunnen worden.

De gemeente, de VON en GCN zijn bezig een vergelijkbaar onderzoek voor industrieterrein De Olm en omgeving op te zetten. En op verzoek van de provincie Zuid-Holland werkt GCN tevens aan een onderzoeksopzet voor het landelijk gebied van onze gemeente.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen