Slim innovatief energiesysteem vertaalt zich naar concrete samenwerking.

In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Nieuwkoop een subsidie heeft gekregen voor participatief onderzoek naar technisch en financieel haalbare slimme energiesystemen met  ondernemers op bedrijventerrein Bovenland en het aangrenzende glastuinbouwgebied. GCN heeft Adviesbureau Merosch in de arm genomen  om het onderzoek uit te voeren en de gemeente, LTO en de VON ondersteunen het project.

Op basis van de energiegegevens van deelnemende bedrijven heeft Merosch intussen meerdere kansrijke koppelkansen tussen bedrijven geïdentificeerd. Daarvoor worden meerdere technische configuraties als energieconcepten oftewel -systemen  ontwikkeld en doorgerekend, en de voor- en nadelen van elk concept met de betrokken ondernemers besproken. Door slimme en flexibele combinaties van opwek, uitwisseling, opslag en gebruik van energie, kunnen deze systemen leiden tot aanzienlijke duurzaamheids- effectiviteits- en efficiëncyvoordelen.

Een van die koppelkansen heeft zich intussen  vertaald in een haalbaar energieconcept en geleid tot startende samenwerking tussen twee bedrijven die duurzaam ondernemen hoog in het vaandel hebben staan: Van der Hoorn Orchideeën kwekerij en Koeleman Potplanten.

Kern van de samenwerking is het slim verbinden van de verschillende aansluitingen, installaties en buffers van beide bedrijven, en er een WarmteKrachtKoppeling installatie (WKK) bij te plaatsten. In deze WKK wordt met aardgas zowel elektriciteit als warmte geproduceerd. Indien deze elektriciteit en warmte beide volledig worden gebruikt, kan het rendement van de installatie oplopen tot 95%.

Koeleman Potplanten heeft behoefte aan warmte voor zijn kas en Van der Hoorn Orchideeën juist elektriciteit voor zijn all electric systeem, waardoor het in deze situatie een ideale koppeling vormt.

Ondanks dat er aardgas wordt gebruikt, is de CO2 uitstoot de eerste tijd lager in dit nieuwe concept, vanwege het hoge rendement van de WKK. In een elektriciteitscentrale wordt ook energie opgewekt met fossiele brandstoffen, maar met een veel lager rendement, vanwege alle verliezen. Wanneer de electriciteitsmix de komende jaren steeds meer duurzame bronnen bevat, zal een all electric concept uiteindelijk voor minder CO2 uitstoot zorgen. De verwachting is dat de WKK ook na de berekende terugverdientijd van drie jaar in gebruik zal blijven, als noodvermogen, om pieken op te kunnen vangen.

Maurice Van der Hoorn en Ronald Koeleman willen met hun samenwerking ook andere (lokale) ondernemers inspireren de mogelijke voordelen daarvan te laten onderzoeken. Vooral ook omdat dit project dat gratis doet. Zij willen laten zien dat het ook anders en beter kan, zonder hen het gevoel te geven dat ze nu niet goed bezig zijn. Ze willen anderen juist betrekken en eventueel aan laten sluiten op een groter energiesysteem, met nog meer voordelen voor iedereen.

Projectleider Jan Dirven is daar blij mee. Ondernemers zijn vaak niet erg gewend aan samenwerking en afwachtend  om daarover met elkaar aan tafel te gaan. Het voorbeeld van Maurice en Ronald kan hen stimuleren toch mee te doen, om de mogelijk te behalen voordelen van hun energievoorziening ook te onderzoeken. GCN heeft geen andere doelen dan inwoners en bedrijven te helpen met verduurzamen. Dat betekent ook het stimuleren van samenwerking die nodig is voor een decentraal, toekomstbestendig, en duurzaam energiesysteem.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.