Stikstofdepositie in de Nieuwkoopse plassen

Binnen de doelstelling van de Gebiedscoöperatie past ook een goede samenwerking met onderwijsinstituten op een veelheid van gebieden, waaronder het recht. Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn die het recht biedt heeft GCN in samenspraak met de Gemeente een onderzoek opgezet naar de stikstofproblematiek in Nieuwkoop.

Sanne Krempel is student aan de vakgroep Rechten van INHolland in Rotterdam. Sanne is bezig met haar afstudeeropdracht die gaat over de stikstofdepositie die Schiphol, zonder natuurvergunning, veroorzaakt in en rondom de Nieuwkoopse plassen: “Met mijn onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de Nieuwkoopse plassen. Mijn onderzoek richt zich daarbij op de vraag in hoeverre, gelet op de natuurbeschermingswetgeving, er sprake is van een juridische conflictsituatie en welke mogelijkheden er zijn om daarin verbetering aan te brengen. Ik vind het belangrijk dat de Natura 2000-gebieden, waaronder de Nieuwkoopse plassen vallen, ook de rechtsbescherming krijgen die nodig is om volwaardige natuur te zijn".

In dit kader hebben Sanne en Ad Faasse, adviseur van het bestuur van de Gebiedscoöperatie, een fietstocht gemaakt langs de Nieuwkoopse plassen. Sanne vertelt: “Ik heb veel gelezen over het feit dat de Nieuwkoopse plassen gebukt gaan onder een groot stikstofprobleem. Tijdens deze fietstocht heb ik hierover veel van Ad geleerd en met eigen ogen kunnen zien wat de gevolgen zijn van een teveel aan stikstof in dit gebied. Zo is er een groot contrast te zien tussen plaatsen met veel en weinig biodiversiteit. Aan een kant van de weg was er alleen gras te zien, terwijl aan de andere kant allerlei kleurrijke- en andere planten groeiden. Helaas heb ik vanwege de coronacrisis niet kunnen ervaren hoe intensief het vliegverkeer van en naar Schiphol boven de Nieuwkoopse plassen normaliter is. Maar dat het stikstofprobleem groot is, is mij wel duidelijk geworden”. 

Vanuit de Gebiedscoöperatie hebben we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan de afstudeeropdracht van Sanne.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen