Stikstofdepositie in de Nieuwkoopse plassen

Binnen de doelstelling van de Gebiedscoöperatie past ook een goede samenwerking met onderwijsinstituten op een veelheid van gebieden, waaronder het recht. Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn die het recht biedt heeft GCN in samenspraak met de Gemeente een onderzoek opgezet naar de stikstofproblematiek in Nieuwkoop.

Sanne Krempel is student aan de vakgroep Rechten van INHolland in Rotterdam. Sanne is bezig met haar afstudeeropdracht die gaat over de stikstofdepositie die Schiphol, zonder natuurvergunning, veroorzaakt in en rondom de Nieuwkoopse plassen: “Met mijn onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de Nieuwkoopse plassen. Mijn onderzoek richt zich daarbij op de vraag in hoeverre, gelet op de natuurbeschermingswetgeving, er sprake is van een juridische conflictsituatie en welke mogelijkheden er zijn om daarin verbetering aan te brengen. Ik vind het belangrijk dat de Natura 2000-gebieden, waaronder de Nieuwkoopse plassen vallen, ook de rechtsbescherming krijgen die nodig is om volwaardige natuur te zijn".

In dit kader hebben Sanne en Ad Faasse, adviseur van het bestuur van de Gebiedscoöperatie, een fietstocht gemaakt langs de Nieuwkoopse plassen. Sanne vertelt: “Ik heb veel gelezen over het feit dat de Nieuwkoopse plassen gebukt gaan onder een groot stikstofprobleem. Tijdens deze fietstocht heb ik hierover veel van Ad geleerd en met eigen ogen kunnen zien wat de gevolgen zijn van een teveel aan stikstof in dit gebied. Zo is er een groot contrast te zien tussen plaatsen met veel en weinig biodiversiteit. Aan een kant van de weg was er alleen gras te zien, terwijl aan de andere kant allerlei kleurrijke- en andere planten groeiden. Helaas heb ik vanwege de coronacrisis niet kunnen ervaren hoe intensief het vliegverkeer van en naar Schiphol boven de Nieuwkoopse plassen normaliter is. Maar dat het stikstofprobleem groot is, is mij wel duidelijk geworden”. 

Vanuit de Gebiedscoöperatie hebben we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan de afstudeeropdracht van Sanne.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.