Subsidie pilotproject torrefactie

Torreficeren en vergassen van biomassa

In onze derde nieuwsbrief - van december vorig jaar - hebben wij u geïnformeerd over een nieuwe technologie van Torrgreen: kleinschalige torrefactie en vergassing van plantaardig materiaal. Kort gezegd wordt de energie van de zon, die planten gebruikt hebben om te groeien, uit reststromen biomassa gehaald. De eindproducten zijn groen gas en char, een vaste stof waarin CO2 wordt vastgelegd. Dit proces vermindert daarmee de CO2 in de atmosfeer, m.a.w. heeft daarmee een negatieve CO2 voetafdruk op de aarde.

Kleinschalige toepassing

In Groningen (Eemhaven) en bij Venlo (DSM-terrein) worden nu grootschalige installaties gebouwd. Voordeel is dat hoogwaardig gas in grote hoeveelheden direct aan de nabij gelegen chemische industrie kan worden geleverd en aardgas kan vervangen. Nadeel van zulke centrale plekken is dat vele duizenden tonnen volumineuze reststromen biomassa door het hele land daarheen moeten worden vervoerd. Het bijzondere van dit pilotproject is te demonstreren: 1. dat het torrefactie- en vergassingsproces ook kleinschalig werkt – ter grootte van twee 20-voets containers; 2. Dat deze containers makkelijk verplaatsbaar zijn, dus naar de biomassa worden gebracht i.p.v. omgekeerd, waardoor het vrachtvervoer van deze reststromen met een factor 10 tot 30 kan worden verminderd; 3. Dat er geen milieu-overlast wordt veroorzaakt (dat is tevens belangrijk voor vergunningverlening); en 4. Dat de torrefactor en vergasser geschikt zijn om verschillende reststromen biomassa te verwerken (zoals bijvoorbeeld afval uit de natuur, van hout, stro of bermgras, uit landbouw of glastuinbouw).

Riet uit de Nieuwkoopse plassen

In Nieuwkoop willen we dat demonstreren met riet uit de Nieuwkoopse plassen, omdat het voor Natuurmonumenten steeds lastiger en duurder wordt om jaarlijks grote hoeveelheden riet af te voeren. We willen dat ook demonstreren met stengelafval uit de glastuinbouw. Onderdeel van het experiment is om de kwaliteit van het syngas en/of de branders van WKK’s voor elkaar geschikt te maken. Daarmee kan de glastuinbouw voor een stukje van energie worden voorzien, dat gehaald is uit haar eigen afvalproducten en tegelijkertijd veel afvalverwerkingskosten bespaart. Een enorme reductie van vrachttransport (en gebruik van fossiele brandstof) komt daar nog bij.

Subsidie toegekend

Het EU-beleid is erop gericht om technologieontwikkeling te stimuleren. Daarbij worden vier fasen onderscheiden: 1. Onderzoek; 2. Ontwikkeling; 3. Demonstratie en 4. Marktintroductie. Deze pilot is erop gericht om de demonstratiefase succesvol te doorlopen. Daarvoor is dit voorjaar in Brussel EFRO-subsidie aangevraagd. Het goede nieuws is dat deze is toegekend. Helaas minder dan de gevraagde 50% van de begrote kosten. Daarmee staan we voor een aardige uitdaging om een en ander technisch, logistiek en organisatorisch toch tot een succes te maken. Daar gaan we voor.

Intussen is opdracht gegeven om de units voor de demonstratiefase te gaan bouwen en testen. Het demonstratieprogramma zal naar verwachting in Q3 of Q4 2022 kunnen starten, het zal ruim een jaar in beslag nemen en zich zowel in Nieuwkoop als in Almere afspelen.

Wij houden u op de hoogte.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Energietransitie de Olm

Energietransitie de Olm

De V.O.N is in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop ( GCN) bezig met de energietransitie op bedrijfsterrein de Olm.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving in onze gemeente.

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Energiecoach adviezen in 2022: van aarzelende start tot extra coaches

Met subsidie van het rijk en de gemeente kan de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vrijwilligers werven en hen een cursus tot gecertificeerd energiecoach laten volgen