Update lopende postcoderoosprojecten maart 2022

Er is veel gebeurd sinds de laatste nieuwsbrief van december 2021. Hieronder zullen we per project aangeven in welke fase het project zich bevindt.

Transportweg 46 (Trenomat)

Voor het project op de Transportweg 46 te Nieuwkoop staan alle signalen op groen. Intussen is er een begin gemaakt om de elektrische installatie geschikt te maken om de opgewekte groene stroom terug aan het net te leveren. Ook de locatie waar de omvormers komen te hangen is in gereedheid gebracht.
Voordat we de zonnepanelen kunnen plaatsen moet eerst de huidige dakbedekking worden vervangen. Daarvoor heeft de dakdekker minimaal vijf dagen goed weer nodig. Helaas hebben alle schades aan daken als gevolg van de recente stormen de planning van de dakdekker danig beïnvloed. In week 12 zijn de werkzaamheden aan het dak gestart. Zodra het dak gereed is staat onze leverancier van de zonnepanelen klaar om de 470 zonnepanelen te installeren.
Ondanks deze vertraging liggen we nog steeds op schema om voor het echte zonseizoen operationeel te zijn.

Nijverheidsweg 5 (Comforta)

Op de Nijverheidsweg 5 is de zonnestroominstallatie volledig geïnstalleerd. Eind februari is de installateur gestart met het monteren van de onderconstructie plus alle bekabeling met de optimizers. Vrijdag 4 maart zijn de eerste van 580 zonnepanelen voor de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop op het dak geplaatst.

In de weken daarvoor zijn alle voorbereidingen voor onze nieuwe 3 x 250A aansluiting in gereedheid gebracht. Met een nieuwe verdeelkast zijn we klaar om de zonnepanelen en de omvormers aan te sluiten.

Helaas hebben we op 8 maart bericht gekregen van Liander dat de geplande werkzaamheden voor de nieuwe aansluiting twee maanden zijn vertraagd als gevolg van een tekort aan materialen.  Volgens de laatste planning wordt nu dinsdag 10 mei de kabel aangesloten en onder spanning gezet. We proberen er alles aan te doen om deze vertraging te minimaliseren maar we zijn wel geheel van Liander afhankelijk. Omdat alle andere werkzaamheden volledig zijn afgerond is de installatie diezelfde dag nog operationeel.
Op hetzelfde dak liggen voor de eigenaar van Comforta nog 120 zonnepanelen voor eigen verbruik. Met de opbrengst van deze zonnepanelen zal Comforta wat betreft elektriciteit volledig energieneutraal zijn.
Hier zijn we niet afhankelijk van Liander omdat deze panelen worden aangesloten op de bestaande meterkast. Deze installatie is inmiddels in bedrijf.

Nieuwe projecten

We zijn momenteel met meerdere ondernemers in gesprek over de mogelijkheden om zonnepanelen te installeren en/of het ter beschikking stellen van het dak voor een postcoderoosproject. Ondanks de ruime interesse hebben we op dit moment helaas nog geen concrete toezeggingen van ondernemers om hun dak ter beschikking te stellen voor een volgend project. We blijven uiteraard enthousiast doorgaan met onze zoektocht naar meer geschikte daken.
Als u dit leest en denkt: ik heb wel interesse om mijn bedrijfsdak (deels) ter beschikking te stellen of u kent iemand die dat mogelijk zou willen, dan horen wij het graag via info@gcnieuwkoop.nl.

Verhuurbedrijf Kuijf

Zoals trouwe lezers intussen zullen weten maken we bij deze ondernemer al gebruik van twee van zijn daken voor een postcoderoosproject.
Voor het pand aan de Bedrijfsweg 15-17 in Nieuwkoop heeft GCN deze ondernemer geholpen om SDE+ subsidie aan te vragen en ook alle verdere werkzaamheden geregeld om de panelen te installeren. Deze subsidie is inmiddels toegekend en aansluitend aan het project bij Comforta zijn er 352 zonnepanelen van 375 Wp geïnstalleerd op het dak van Bedrijfsweg 15-17. Sinds 22 maart is deze installatie in bedrijf.
Daarmee is ook deze ondernemer meer dan energieneutraal wat betreft elektriciteit.

Feestelijke opening projecten Trenomat en Comforta op zaterdag 14 mei

Zoals gebruikelijk willen we ook deze twee projecten op een feestelijke wijze openen. Alle participanten van deze projecten en andere geïnteresseerden zijn daarbij van harte welkom. Op zaterdag 14 mei willen we vanaf 13.30 uur verzamelen bij één van de locaties. Er volgt nog een formele uitnodiging zodra alle details bekend zijn.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Infomarkt wonen en duurzaamheid op 1 april

Infomarkt wonen en duurzaamheid op 1 april

Op 1 april aanstaande is er de Landelijke open huizen dag NVM.

Training Energieboswachter gaat 12 april van start

Training Energieboswachter gaat 12 april van start

Wil je meer leren over de combinatie van zon- en windparken én natuur en biodiversiteit? Dan is de Training Energieboswachter wellicht wat voor jou!

Onderzoeksubsidie van € 35.000 voor De Olm

Onderzoeksubsidie van € 35.000 voor De Olm

De provincie Zuid-Holland heeft op 23 februari jl. een subsidie van € 35.000 toegekend voor een onderzoek naar slimme energiesystemen op bedrijventerrein De Olm.