Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Dit concept en het daaropvolgende gedetailleerde technisch en financieel haalbaarheidsonderzoek leverde een fors positief resultaat op voor wat  betreft verlaging van energiekosten en terugverdientijd van de benodigde investeringen. Daarbij wordt voorlopig tevens een negatieve CO2-voetafdruk gerealiseerd. De nieuwe apparatuur en verbindingen zijn bijna gereed om in gebruik te worden genomen.

Intussen heeft het onderzoek nog twee kansrijke energieconcepten opgeleverd. Het gaat om de koppelingen van zowel TN-plastics als van Desh-Epla, elk aan een glastuinbouwbedrijf.  Belangrijk onderdeel daarvan is dat de grote hoeveelheden restwarmte die bij de plasticbedrijven de lucht in gaan, goed gebruikt kunnen worden in de kassen. Dat vermindert de energiekosten en ook de CO2-voetafdruk. Het gedetailleerd technisch en financieel haalbaarheidsonderzoek zal deze zomer worden afgerond. Daarbij zal tevens worden onderzocht of en welke voordelen het heeft om beide energieconcepten ook nog aan elkaar te koppelen. Als dit onderzoek geen onvoorziene mitsen en maren oplevert, willen betrokken ondernemers een samenwerkingsovereenkomst opstellen en deze energieconcepten ook zo spoedig mogelijk realiseren.

Tenslotte wordt in een quick scan met overige bedrijven op Bovenland en Leidse Vaart die dat willen, nagegaan of en in hoeverre ook daar sprake kan zijn van kansrijke energieconcepten. Daarover berichten wij u later.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Energiecoaches- achthonderd huisbezoeken - gebruik van warmtebeeldcamera’s

Energiecoaches- achthonderd huisbezoeken - gebruik van warmtebeeldcamera’s

Afgelopen periode hebben energiecoaches een proef afgerond om huurders die het moeilijk hebben met hun energierekening en daarvoor energietoeslag krijgen, te bezoeken en te helpen om hun energierekening te verlagen.